Kurs I stopnia kontrolera finansowego Radom

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/144/kurs-i-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogRadom

Kontroler finansowy sprawuje nadrzędną kontrolę nad kwestiami finansowymi. Takie stanowisko istnieje obecnie w większości polskich firm, przedsiębiorstw oraz instytucji prywatnych oraz państwowych. Zazwyczaj w mniejszych firmach stanowisko to jest stanowiskiem samodzielnym, podczas gdy w większych przedsiębiorstwach kontroler finansowy sprawuje nadzór nad innymi pracownikami działu rachunkowości oraz finansów. Ze względu na różnorodność oraz złożoność obowiązków jakie ciążą na kontrolerze finansowym stanowisko wiąże się to z bardzo dużą odpowiedzialnością i wymaga bardzo dobrej orientacji w kwestiach księgowości oraz w aspektach prawnych.

Aby móc pracować jako kontroler finansowy niezbędne jest posiadanie kwalifikacji i odpowiedniego wykształcenia. Oczywiście bardzo dobrą podstawą kompetencji zawodowych są studia z zakresu na przykład ekonomicznych, rachunkowości, ale nie we wszystkich firmach czy instytucjach są one bezwzględnie wymagane. Najważniejsze jest bowiem posiadanie doświadczenia zawodowego oraz tytułu uprawniającego do kontroli finansowej, a także dużego zaangażowania i motywacji do wykonywania tej pracy. Aby móc pracować jako kontroler finansowy dobrze jest ukończyć specjalistyczny kurs zawodowy, który kompleksowo przygotowuje do pełnienia tego zawodu – zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym.

Wśród licznej oferty kursów i szkoleń warto jest wybrać taką jednostkę organizacyjną, która charakteryzuje się dużym profesjonalizmem i wysoką efektywnością nauczania. Przykładem takiej firmy jest m.in. Krajowa Izba Księgowych w której ofercie znajduje się kurs I stopnia kontrolera finansowego odbywający się na terenie miasta Radom. Jest on dostępny w ofercie szkoleń w postaci zdalnej (przez internet). Kurs na kontrolera finansowego odbywa się w ramach kilku szczebli edukacyjnych, które przygotowują do pełnienia tego zawodu (kurs I stopnia i kurs II stopnia). Wysoką efektywność kształcenia w kursie realizowanym przez KIK gwarantują pozytywne opinie kursantów, którzy mieli już okazję skorzystać z oferty kursów, a także fakt, że kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakończenie kursu I stopnia na kontrolera finansowego umożliwia zapisanie się na kurs II stopnia oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje stosowny dyplom oraz certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskanych w ten sposób kwalifikacji zawodowych. Z kursów dostępnych w ofercie Krajowej Izby Księgowych może skorzystać każdy zainteresowany – zarówno osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje oraz zdobyć dodatkowe uprawnienia, jak również osoby, które chcą zmienić swoją karierę zawodową i dążą do tzw. “przebranżowienia”.