Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/150/kurs-i-stopnia-dyrektora-finansowego-online/src-BlogRzeszów

Stanowisko dyrektora finansowego to jedno z najważniejszych stanowisk w każdym dużym przedsiębiorstwie. Bardzo często takie stanowisko obejmują główni księgowi, ponieważ doskonale znają się na finansach. Jednak tak naprawdę każda osoba, która ma doświadczenie w dziale finansowym i spełnia wymagania stawiane kandydatom przez zakład pracy może się o tę prestiżową posadę starać. Aczkolwiek można sobie ułatwić karierę w finansach przez zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych na kursach.

Nawet na dyrektora finansowego! Kurs I stopnia dyrektora finansowego w Rzeszowie to właśnie jedna z możliwości, aby podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym szybciej osiągnąć awans albo po prostu przygotować się merytorycznie do zmiany stanowiska pracy. Dlatego można powiedzieć, że i osoby, które chcą uzyskać awans i takie które już go uzyskały mogą z takiego kursu się wiele nauczyć.

Zawsze istotne jest jednak, kto prowadzi kurs i jakie dokumenty po jego ukończeniu uzyskamy. Jedną z renomowanych jednostek organizujących kursy online z tematyki finansowej i dla księgowych jest Krajowa Izba Księgowych. Po pierwsze jednostka ta ma wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych, po drugie jest też wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych. A po trzecie spełnia wymagania MEN i każda osoba, która kończy tu kurs otrzymuje odpowiednie dokumenty to potwierdzające na drukach zgodnych ze wzorem MEN. Warto też dodać, że Krajowa Izba Księgowych posiada certyfikat jakości ISO 9001:2009, co także poświadcza wysoką jakość kursów tu organizowanych.

Jednak jedną z największych zalet jest fakt, że są to kursy online. A zatem można podjąć naukę bez wychodzenia z domu i tracenia czasu na siedzenie na kursach odbywających się wieczorami czy w wolne weekendy. W trybie nauki online można samemu dopasować sobie grafik nauki do grafiku pracy. Jeśli jednak chcemy opanować materiał szybko można się uczyć codziennie, a to zapewni nam opanowanie materiału nawet w 4-6 tygodni w zależności od tego ile czasu na to dziennie poświęcimy i jak szybko przyswajamy wiedzę.

A czego będziemy uczyć się na kursie? Przede wszystkim zagadnień specjalistycznych dotyczących pracy dyrektora finansowego. Zatem będą to podstawy prawa, prowadzenia firmy, w tym spółek czy też jak prowadzić windykację. Oczywiście pojawi się tematyka samych finansów i ich rozliczania. A także sprawdzanie finansów czy raportowanie wyników finansowych. Dyrektor finansowy będzie bowiem odpowiedzialny za zdawanie raportów właścicielom lub akcjonariuszom firmy, dlatego musi też wiedzieć w jaki sposób przedstawiać zebrane dane.