Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogBiałystok

Doradca podatkowy jest obecnie bardzo cenioną osobą w księgowości i biurach rachunkowych. Jak sama nazwa wskazuje doradca podatkowy zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z podatkami. W skład obowiązków należących do tego zawodu wchodzi wypełnianie dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz kontakt z instytucjami, które są zwierzchnikami wszystkich firm – na przykład z Urzędem Skarbowym.

Podczas swojej pracy doradca podatkowy udziela rad oraz instrukcji osobom, które podlegają obowiązkowi podatkowemu – jego praca opiera się więc nie tylko na świadczeniu usług firmom oraz przedsiębiorstwom, ale także tzw. osobom fizycznym. Doradcy podatkowi mogą w swojej pracy liczyć na bardzo dobre wynagrodzenie, co jest dużym atutem tego stanowiska.

Zawód doradcy podatkowego należy do tak zwanych zawodów zaufania publicznego, a dostępu do pełnienia tego zawodu bronią różnorodne wymogi i wytyczne formalne ustalone na drodze prawnej, które należy spełnić, aby móc pracować na takim stanowisku. Jako doradca podatkowy należy posiadać określone predyspozycje zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności. Każda osoba, która chce pracować na takim stanowisku, zobowiązana jest do przejścia odpowiedniego szkolenia oraz zaliczenia egzaminu końcowego, który uprawnia do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego.

Kurs na kandydata na doradcę podatkowego można znaleźć w ofercie wielu różnorodnych firm i placówek oświaty zajmujących się organizacją szkoleń. Wśród takich podmiotów na tle innych bardzo popularna jest Krajowa Izba Księgowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów zawodowych. W jej ofercie można znaleźć właściwy kurs na kandydatów na doradców podatkowych, który odbywa się na przykład w mieście Białystok.

Kurs jest bardzo profesjonalnie przygotowany oraz obejmuje szeroki zakres merytoryczny prezentowanych treści, które są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Omawiane zagadnienia są zgodne z tymi, które są prezentowane na egzaminie końcowym, co jest niewątpliwie bardzo dużą zaletą. Po ukończeniu kursu Krajowa Izba Księgowych wydaje każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikat ukończenia kursu, co umożliwia zapisanie się na egzamin sprawdzający i ubieganie się o wpisanie na listę doradców podatkowych.

Każdy uczestnik kursu może liczyć na pomoc oraz dodatkowe instrukcje ze strony profesjonalistów, którzy zajmują się przygotowaniem oraz realizacją szkolenia. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe przygotowanie do pełnienia tego zawodu i uzyskanie pozytywnego zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego.