Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/150/kurs-i-stopnia-dyrektora-finansowego-online/src-BlogRadom

Dyrektor finansowy jest powszechnie uważany przez społeczeństwo za jedną z najważniejszych osób, która odpowiada za całokształt funkcjonowania i działania firmy czy przedsiębiorstwa. Jest w tym wiele prawdy, choć praca dyrektora i sprostanie firmowym obowiązkom nie byłyby możliwe bez współpracy wielu różnorodnych sektorów i pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach. Dyrektor finansowy w głównej mierze pełni funkcje nadzorujące i kontrolujące, ale jednocześnie powinien także reprezentować firmę na zewnątrz, czyli przed kontrahentami i organami kontroli zewnętrznej (na przykład różnego typu urzędami), dlatego też bardzo ważne są umiejętności interpersonalne oraz odpowiedniej prezentacji siebie oraz przedsiębiorstwa, którego dyrektor jest twarzą i swoistą reklamą.

Do obowiązków dyrektora finansowego należy również analizowanie sprawozdań oraz dokumentacji przekładanej mu przez pracowników. Kwalifikacje jakie powinien posiadać dyrektor finansowy powinny być bardzo szerokie i obejmować zagadnienia zarówno z zakresu prawa pracy, jak również wszelkich aspektów dotyczących księgowości i rachunkowości. Aby móc dobrze się spełniać na tym stanowisku niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia (najczęściej wymagane są studia wyższe) oraz kompetencji zawodowych. Bardzo popularną formą kształcenia dodatkowego, preferowaną przez dyrektorów finansowych jest uczestnictwo w kursach szkoleniowych, które gwarantują uzyskanie kompleksowej i szczegółowej wiedzy z danego zakresu. Wśród kursów polecany jest w szczególności kurs na dyrektora finansowego, który można znaleźć w ofercie wielu firm szkoleniowych. Kurs I stopnia dyrektora finansowego odbywa się między innymi na terenie miasta Radom, ale szkolenie można znaleźć również w postaci e-learningu (dostępne jest ono w ofercie między innymi Krajowej Izby Księgowych). Zajęcia online to wygodny sposób kształcenia między innymi dla osób czynnych zawodowo, ponieważ nie wymagają kłopotliwych dojazdów i ponoszenia innych dodatkowych kosztów.

Kurs I stopnia dyrektora finansowego realizowany przez KIK przygotowany jest pod kątem merytorycznym przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy są prawdziwymi fachowcami w swoim zawodzie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokich efektów kształcenia oraz kompleksowe przygotowanie uczestników kursu do pełnienia zawodu dyrektora finansowego. Materiały szkoleniowe udostępniane dla kursantów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz posiadają jego rekomendacje. Wszystko to sprawia, że kurs jest pełnowartościowy, a forma kształcenia (kurs internetowy) przyjazna dla wszystkich potencjalnych kandydatów i uczestników. Po zakończeniu szkolenia każdy absolwent otrzymuje stosowną dokumentację, która jest potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji.