Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/150/kurs-i-stopnia-dyrektora-finansowego-online/src-BlogŁódź

Dyrektor finansowy to stanowisko, które jest w każdej organizacji, instytucji posadą szczególną, gdyż współzarządza przedsiębiorstwem. Opinie, prognozy oraz wyliczenia przez niego wydawane nie mogą być ignorowane na dłuższą metę. Najlepiej gdyby dyrektor finansowy zawsze miał dobre wiadomości, lecz nie zawsze tak oczywiście jest. Zanim wyrazi swoje zdanie to musi odbyć konsultację ze swoim księgowym, aby dowiedzieć się o aktualnym stanie finansowym organizacji, pilnych potrzebach, trwających projektach oraz o planowanych inwestycjach. Dyrektor finansowy także koordynuje pracą całego zespołu, dba o to, aby przygotowane raporty były rzetelne i uwzględniały wszystkie wymagane dane. Odpowiedzialność jaka spoczywa na dyrektorze finansowym jest naprawdę ogromna.

Zdaje sobie z tego sprawę Krajowa Izba Księgowych, która trzyma pieczę nad tym, aby wszyscy dyrektorzy finansowi w Polsce byli osobami odpowiednio wykształconymi. Specjalnie powołano do tego celu zespół, który złożony z wielu wybitnych specjalistów w tej branży stworzył nowatorskie rozwiązanie. Rzecz rozchodzi się o internetowy kurs I stopnia dyrektora finansowego. Skonstruowana w sposób intuicyjny platforma e-learningowa stanowi najprostszą ścieżkę rozwoju zarówno dla osób dopiero wchodzących do branży, jak i tych, którzy już od kilku lat próbują swoich sił w kwestii awansu na stanowisko dyrektora finansowego.

Co przemawia na korzyść i chęć obdarzenia zaufaniem Krajowej Izby Księgowych? Niesamowicie ważne dla każdego przyszłego kursanta jest fakt, iż ta instytucja oświatowa świadczy usługi, które sygnowane są certyfikatami ISO. Poza tym samą organizację można odnaleźć w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz wykazie szkół i placówek oświatowych. Podjęcie kursu internetowego I stopnia dyrektora finansowego jest pod wieloma względami bardzo podobne do innych szkoleń odbywających się w ośrodkach stacjonarnych m.in. w Łodzi, Gdańsku czy Warszawie. Nawet otrzymywane dokumenty po ukończonym pozytywnie internetowym kursie są drukowane na tych samych wzorach MEN i na tej samej podstawie prawnej co certyfikaty wydawane przez ośrodki stacjonarne. Nauka z domu jest pod każdym względem zgodna z prawnymi regulacjami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jeśli jesteś osobą, która lubi sama dyktować sobie tempo nauki, to rozwiązanie jakim jest internetowy kurs I stopnia dyrektora finansowego jest dla ciebie! Cena tego szkolenia nie posiada ukrytych kosztów, nie zapłacisz już nigdy za dojazd, wyżywienie czy zakwaterowanie w hotelu, tak jak to bywało w przypadku stacjonarnej nauki. Będzie to tylko i wyłącznie inwestycja w siebie.