Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/137/kurs-asystent-ds-ksiegowosci/src-BlogRadom

Praca asystenta do spraw księgowości daje możliwość awansowania na stanowisko księgowego. Jest to dobra pozycja zawodowa do nauki i zdobywania doświadczenia w zawodzie. Żeby zostać asystentem do spraw księgowości wystarczy mieć wykształcenie średnie i kierunkowe. Co to oznacza? Można po prostu zrobić kurs asystent ds. księgowości w Radomiu czy innym mieście, aby mieć wykształcenie kierunkowe.

Tak naprawdę praca asystenta w dziale księgowości jest bardzo ważna i wprowadza porządek oraz sprawność w działaniu całego działu. Asystent nie zajmuje się księgowaniem dokumentów tak jak księgowy, ale nie można powiedzieć, że praca asystenta w tym dziale nie jest odpowiedzialna i ważna. Co wchodzi w zakres obowiązków osoby pracującej jako asystent w księgowości? Po prostu wspieranie księgowych w bieżących obowiązkach. Oznacza to pomoc w organizacji pracy, świadczenie pomocy administracyjnej, przygotowywanie dokumentów przez ich opisywanie dla księgowych, nadzorowanie dekretów kontrolingowych, wprowadzanie danych do systemu księgowego czy też programów, którymi posługuje się dział księgowości, a także sporządzanie zestawień i raportów w arkuszu kalkulacyjnym.

Asystent jest też bardzo często łącznikiem między działem księgowości a kontrolingu, które współpracując ze sobą bardzo często dzielą się dokumentami lub jeden dział przygotowuje stosowne dokumenty dla drugiego, aby firma mogła działać poprawnie.

Asystent w dziale księgowości nie zawsze musi mieć wykształcenie zdobyte na studiach wyższych, ale bardzo ważna jest samodzielność, staranność, dokładność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Dlatego osoby kończące kurs dla asystentów księgowych mają bardzo duże szanse, aby zostać zatrudnionym na to stanowisko. Ważne jest jednak, aby nabyć podczas kursu dużej ilości wiedzy, która zapewni poprawne wykonywanie swoich obowiązków bez potrzeby proszenia o pomoc innych pracowników.

Właśnie dlatego bardzo istotne jest, aby mądrze wybrać placówkę, która kurs prowadzi i nie wybierać pierwszej szkoły na jaką trafimy. W zasadzie najważniejsze jest czy dana placówka spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia. Można to sprawdzić choćby poprzez sprawdzenie listy szkół i placówek oświatowych oraz w rejestrze jednostek szkoleniowych. Kogo znajdziemy na tych listach? Na pewno jest to Krajowa Izba Księgowych, która oprócz spełnienia tych wymagań może też przedstawić zdobyty certyfikat ISO9001:2009. Potwierdza to wysoką jakość usług tej placówki.

Warto też wiedzieć, że KIK organizuje kursy online, które są idealną opcją, dla osób pracujących zawodowo, które nie mają czasu na uczęszczanie na zajęcia do szkoły. Taki kurs można zrealizować nawet w 5-6 tygodni, co oznacza, że już po miesiącu intensywnej nauki będziemy mieć nowy zawód.