Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/137/kurs-asystent-ds-ksiegowosci/src-BlogGdańsk

Do podstawowych zadań asystenta ds. księgowości należy przede wszystkim pomoc w prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej organizacji. Ponadto czuwanie nad realizacją budżetu, ewidencja bieżącej działalności, rejestracji operacji gospodarczych, obliczanie i rozliczanie kosztów, podatków oraz składek, kontrolowanie dokumentów finansowych, to skrót długiej listy czynności, jakie musi mieć opanowana osoba, która aspiruje do objęcia stanowiska asystenta ds. księgowości. Nie da się ukryć, że obecny stan na rynku pracy w Polsce wymaga zasilenia przez znacznie większą liczbę specjalistów. Wolne wakaty doskwierają wielu przedsiębiorstwom, co przyprawia pracodawców o ból głowy. Najczęściej asystenci ds. księgowości są poszukiwani na daną chwilę, praktycznie natychmiast.

Swoje wsparcie zaoferowała Krajowa Izba Księgowych, która wraz ze sztabem najwyższej klasy specjalistów utworzyła internetowy kurs asystenta ds. księgowości. To platforma e-learningowa, która pozwala na naukę z dowolnego miejsca, gdzie kursant ma dostęp do komputera ze stałym łączem internetowym. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż Krajowa Izba Księgowych to jednostka systemu oświaty, która oferuje najwyższą jakość usług, które zostały potwierdzone stosownymi certyfikatami ISO. Ponadto, KIK jako instytucja jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru jednostek szkoleniowych. Zwłaszcza w tym drugim przypadku jest to niezwykle pomocne dla osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne. Dzięki temu mogą ubiegać się w Urzędach Pracy o dofinansowanie lub pokrycie całkowite kosztów podjętego online kursu. Krajowa Izba Księgowych sprawia, że asystentem ds. księgowości może zostać niemalże każdy i to mając na uwadze wszelkie obostrzenia prawne stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zresztą, uzyskane dokumenty świadczące o zdobytych kwalifikacjach są drukowane na tych samych wzorach i zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi przy jednostkach stacjonarnych. Stąd też internetowy kurs asystenta ds. księgowości do złudzenia przypomina zajęcia odbywające się w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i innych miastach Polski.

Krajowa Izba Księgowych jest powołana do szerzenia umiejętności, zwiększania wiedzy dotyczącej nie tylko sfery rachunkowości, ale także wielu innych profesji. W tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek stawianiu znaku nierówności w stosunku do stacjonarnych odpowiedników kursu odbywającego się za pośrednictwem e-platformy. Nabyte w ten sposób kwalifikacje to otwarta furtka dla wielu młodych ludzi, a także osób, które chcą się przekwalifikować lub dokształcać. Nauka z własnego domu jest o wiele bardziej komfortowa i osiągalna do realizacji przez każdą, nawet najbardziej zapracowaną osobę.