Księgowy to osoba, która zajmuje się danymi finansowymi. Ponieważ wciąż powstają nowe firmy czy instytucje, stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą dla nich prowadzić księgowość – równocześnie rozwijając swoje kompetencje. Zostanie samodzielnym księgowym to ważny krok w rozwoju kariery – przyjrzyjmy się zatem, jak można go osiągnąć.

Jak zostać księgową?

Aby sprawnie poruszać się w świecie rachunkowości, przede wszystkim trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje. Osoby, które chcą podjąć się pracy w charakterze księgowego, powinny być odpowiedzialne, dokładne i cierpliwe. Ważna jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu; umysł analityczny również ma tutaj znaczenie, podobnie jak znajomość obsługi komputera i dedykowanych programów komputerowych

Bardzo istotna jest komunikatywność, gdyż księgowi reprezentują swoich klientów przed różnego rodzaju instytucjami. Przydaje się też tutaj znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Księgowy w Polsce – wymagania formalne

Przede wszystkim kandydat na księgowego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym, a także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zaś chodzi o wykształcenie, punktem wyjścia jest tutaj ukończenie co najmniej szkoły średniej – najlepiej o kierunku ekonomicznym – i zdobycie matury. Dzięki temu można kontynuować dalszą naukę i rozwijać swoje kompetencje w zakresie administracji czy finansów, w tym na przykład odbyć kurs, który przygotuje do pracy w zawodzie; po zdaniu egzaminu pozwoli to rozpocząć pracę w księgowości. 

Zawód księgowego to profesja, która wymaga ciągłego rozwoju i dokształcania się, gdyż przepisy – zarówno prawa pracy jak i prowadzenia działalności gospodarczej nieustannie podlegają różnego rodzaju modyfikacjom. Trzeba więc być na bieżąco i nieustannie śledzić zmiany wprowadzane w obszarze kompetencji księgowego. Dobrym krokiem jest odbycie kursu samodzielnego księgowego, co pozwoli poszerzyć kompetencje i sprawnie podejmować nowe wyzwania zawodowe.

Samodzielny księgowy – zakres obowiązków

Jako specjalista, samodzielny księgowy może podejmować się działań, do których wlicza się między innymi:

  • wsparcie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
  • księgowanie dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji kosztów księgowych,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
  • księgowanie wyciągów bankowych,
  • przygotowywanie przelewów bankowych

Dobra księgowa zajmująca to stanowisko powinna doskonale orientować się nie tylko w zakresie prawa pracy, podatkowego czy ustaw o rachunkowości, ale także znać międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej – to wszystko pozwala na sprawne wsparcie księgowości w firmach, jak i biurach rachunkowych.