Rosnąca liczba przedsiębiorstw wymagających prowadzenia rozliczeń finansowych generuje w naszym kraju coraz większe zapotrzebowanie na księgowego i specjalistów z zakresu rachunkowości. Aktualnie nie trzeba ukończyć wieloletnich studiów, aby móc podjąć pracę w tych perspektywicznych zawodach, które wymagają aktualnej wiedzy. Kompleksowe przygotowanie dostarczają kursy na księgowego oferowane przez Krajową Izbę Księgowych, na które można zdobyć dofinansowanie z KFS 2024 w wysokości nawet 100% kosztów. Jakie warunki należy spełnić w tym roku?

Dofinansowanie do kursów dla księgowych – dopłaty z KFS 2024

Szacuje się, że w naszym kraju powstaje każdego dnia około 1000 firm. Przedsiębiorcy stoją jednak przed wieloma wyzwaniami jeszcze zanim na dobre rozpoczną dostarczanie określonych usług oraz produktów do swoich klientów. Mowa o dopilnowaniu wszelkich formalności i obowiązków, do których należy m.in. ewidencjonowanie operacji gospodarczych firmy. Te od lat powierzane są księgowym, czyli specjalistom, którzy bazują na aktualnej i kompleksowej wiedzy m.in. z zakresu rachunkowości czy prawa bankowego.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie mogą w łatwy sposób zdobyć udokumentowane przygotowanie do pracy wybierając kurs księgowego, którego cena jest bardzo atrakcyjna. Mimo to, dla wielu pracodawców chcących zadbać o kompetencje swoich pracowników, a także samych zatrudnionych, którzy chcą dostosować się do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, koszt może być barierą w dalszym rozwoju. Z pomocą przychodzi jednak Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Co to takiego?

Dofinansowanie KFS 2024 dla pracowników i pracodawców

Każdy pracodawca odprowadza wiele składek, a jedną z nich jest ta na Fundusz Pracy. Od 10 lat w naszym kraju działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest instrumentem rynku pracy przeznaczający część budżetu z tych składek na dofinansowanie kształcenia ustawicznego realizowanego za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Celem KFS jest zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy mają problem z utrzymaniem zatrudnienia ze względu na kompetencje nieadekwatne do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz kursów w wysokości 100%, gdy zatrudniają maksymalnie 10 pracowników, a w pozostałych przypadkach 80%. Należy zaznaczyć, że o ostatecznej wysokości dofinansowania zawsze decyduje Urząd Pracy.

Ze wsparcia na kształcenie ustawiczne mogą ubiegać się m.in. prywatne firmy, fundacje czy jednostki sektora publicznego – warunkiem jest, aby podmiot zatrudniał co najmniej jedną osobę w oparciu o umowę o pracę. Warto zaznaczyć, że nie jest ważna forma zatrudnienia i wymiar etatu osoby zgłaszanej do udziału w dofinansowaniu KFS.

ZDOBĄDŹ DOFINASNOWANIE KFS 2024 WYBIERAJĄC KURSY Z NASZEJ OFERTY

Dofinansowanie KFS 2024 do kursów na księgowych – przydział budżetu?

Na rok 2024 przewidziano budżet w wysokości niemal 300 milionów, a każdy z regionów kraju otrzymał określony przydział dla województwa:

 • dolnośląskiego – 17 830 000 zł,
 • kujawsko-pomorskiego – 11 728 000 zł,
 • lubelskiego – 11 804 000 zł,
 • lubuskiego – 5 672 000 zł,
 • łódzkiego – 15 416 000 zł,
 • małopolskiego – 22 056 000 zł,
 • mazowieckiego – 37 457 000 zł,
 • opolskiego – 5 334 000 zł,
 • podkarpackiego – 11 728 000 zł,
 • podlaskiego – 6 686 000 zł,
 • pomorskiego – 14 218 000 zł,
 • śląskiego – 26 237 000 zł,
 • świętokrzyskiego – 6 702 000 zł,
 • warmińsko-mazurskiego – 7 516 000 zł,
 • wielkopolskiego – 23 640 000 zł,
 • zachodniopomorskiego – 9 130 000 zł.

Do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można złożyć na kursy oferowane przez Krajową Izbę Księgowych, których wartość nie może przekroczyć na jednego pracownika kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że jeden pracownik może zrealizować kilka kursów dostępnych w naszej ofercie, jak np.:

dofinansowanie 2024 kursy na księgowych

Kto może dostać dofinansowanie KFS 2024 na kursy dla księgowych?

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie do kształcenia ustawicznego przysługuje na naukę w konkretnych obszarach lub określonym grupom osób. Wystarczy spełnić jeden z poniższych wymogów określonych w priorytetach wydatkowania funduszy KFS m.in. na wsparcie kształcenia:

 • w zakresie zarządzania finansami oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach,
 • osób po 45. roku życia,
 • skierowanego do pracodawców zatrudnianych cudzoziemców,
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, narzędzi i technologii pracy,
 • osób powracających na rynek – np. po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osób z rodzin wielodzietnych,
 • w zawodach określonych jako deficytowe w danym powiecie lub województwie.

Dodatkowo w priorytetach wydatkowania ustalono również budżet rezerw KFS, który przewiduje wsparcie kształcenia m.in. osób niepełnosprawnych, a także w zakresie obszarów i branż kluczowych dla danego regionu.

Nie warto zwlekać – dofinansowanie KFS 2024

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania dla siebie lub swoich pracowników, nie zwlekaj – statystycznie najwięcej wniosków trafia do Urzędów Pracy w pierwszym kwartale każdego roku. O przyjęciu wniosków może zdecydować ich kolejność, dlatego warto wybrać interesujące kursy już teraz. Krajowa Izba Księgowych od wielu lat współpracuje w tym zakresie z firmami i instytucjami, dlatego chętnie pomożemy w procesie dofinansowania. Więcej informacji na ten temat uzyskasz odwiedzając stronę Dotacje dla firm.

Warto zaznaczyć, że o możliwości uzyskania oraz wysokości dofinansowania decyduje Urząd Pracy lub jednostka udzielająca dofinansowania po rozpatrzeniu złożonej przez pracodawcę dokumentacji.  Jednostki te określają także wszelkie warunki oraz wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca, aby ubiegać się o wsparcie na kształcenie.