Aby rozpocząć pracę jako specjalista ds. kadr i płac niezbędna jest wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także umiejętność rozwiązywania różnorodnych spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dlatego też warto korzystać ze szkoleń, które odpowiednio przygotują kandydata do pracy. Duże ułatwienie dla uczestników stanowią kursy kadry i płace online, które gwarantują możliwość elastycznego gospodarowania czasu nauki.

Specjalista ds. kadr i płac – zarobki i zadania zawodowe

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wskazuje, że na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac zarobki oscylują pomiędzy 4120 zł a 5910 zł brutto. Zatem średnia pensja wynosi 4880 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest od: wykształcenia, stażu pracy, wielkości firmy, województwa, możliwości i oczekiwań zatrudniającego. Młodszy specjalista zarabia średnio 4000 zł brutto, a starszy – 5680 zł brutto.

Specjalista ds. kadr i płac zakres obowiązków uzależnia przede wszystkim od potrzeb firmy, w której pracuje. Dodatkowo istotna jest wielkość przedsiębiorstwa, ponieważ im większy dział kadrowo-płacowy, tym większe możliwości rozdzielenia zadań. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z dokumentacją pracowników, m.in. przygotowaniem raportów dotyczących potrzeb kadrowych czy prowadzenie teczek osobowych pracowników. W zawodzie specjalisty ds.kadr i płac zakres obowiązków wyznacza również dbanie o sprawy związane z umowami zatrudnionych i regulaminem pracy.

Kadry i płace – podstawowa wiedza na temat rozwoju zawodowego

Rozwój zawodowy wiąże się ze zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami pracownika, który wykazuje się dużą samodzielnością w wykonywaniu zadań oraz wiedzą ekspercką w danym zakresie. Możliwości awansu zawodowego w dużym stopniu uzależnione są od ustalonych, wewnętrznych wymogów przedsiębiorstwa.

dokumenty specjalisty ds kadr i płac

W przypadku pracownika działu kadry i płace podstawowa wiedza zawodowa umożliwia zdobycie zatrudnienia jako młodszy specjalista, a wraz z rosnącymi kwalifikacjami – zmiany stanowiska na specjalistę ds. kadr i płac i kolejno na starszego specjalistę. Na ścieżkę kariery bardzo duży wpływ ma struktura firmy, ponieważ w małym przedsiębiorstwie, gdzie zatrudniona jest jedna osoba na stanowisko, nie ma potrzeby określania typu specjalisty.

Znaczenie kursów online dla rozwoju pracowników

Badania potwierdzają, że popularność na pracę w kadrach i płacach nie maleje, o czym pisaliśmy więcej w artykule: Czemu zapotrzebowanie na specjalistów ds. kadr i płac ciągle rośnie?. Rynek nadal oferuje ciekawe miejsca zatrudnienia dla osób zainteresowanych pracą w tym dziale, ale wymaga to od kandydatów odpowiednich kompetencji. 

Jednym ze sposobów uzyskania lub zwiększenia umiejętności zawodowych jest udział w szkoleniach, które umożliwiają jak najlepsze przygotowanie do pracy. Ponadto obecnie firmy stawiają w swoich działaniach na rozwój pracowników, ponieważ ich działania to podstawowe narzędzie rozwoju firmy. Pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą są doceniani na rynku pracy, dlatego frekwencja na kursach kadr i płac cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Kurs kadry i płace online

Metoda e-learningowa stanowi konkurencję dla tradycyjnej formy szkolenia, ponieważ kurs kadry i płace online umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Jest to istotne szczególnie w przypadku osób, które muszą połączyć kształcenie z innymi obowiązkami. Ponadto kurs kadry i płace online jest doskonałym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy pragną zaoferować pracownikom szkolenie podnoszące ich umiejętności.

Krajowa Izba Księgowych w swojej ofercie posiada Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac, którego celem jest przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne uczestnika do wykonania zawodu specjalisty ds. kadr i płac. Natomiast Po zakończonym kursie absolwent otrzymuje: certyfikat po polski i angielsku, zaświadczenie MEN oraz dyplom specjalisty ds. kadr i płac.