Analityka finansowa jest specjalnością, która bada kondycję finansową firmy w celu kontrolowania każdego elementu związanego z sytuacją materialną, m.in. rentowności, wypłacalności, poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa. Osobą zajmująca się tymi czynnościami musi posiadać umiejętności analityczne, które umożliwią realizowanie założonych celów, a także mają wpływ na przebieg kariery zawodowej.

Jak zostać analitykiem finansowym? 

Zawody związane ze środkami pieniężnymi firmy cechują się dużą odpowiedzialnością. W związku z tym proces tego, jak zostać analitykiem finansowym, składa się z kilku elementów, które pozwolą przygotować się jak najlepiej do wykonywania obowiązków na tym stanowisku. Zawód ten wymaga odpowiedniej wiedzy, którą można zdobyć za sprawą wykształcenia na kierunkach związanych z finansami, takimi jak: ekonomia, rachunkowość, bankowość i pokrewnymi.

Analityk finansowy został uwzględniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania numerem: 241306. 

Kandydaci na to stanowisko, poza umiejętnościami analitycznymi zgodnymi z wymienionym aktem prawnym, powinni wykazać się kompetencjami społecznymi, które pomogą im prężnie zrealizować swoje zadania zawodowe. Mile widziane jest również doświadczenie zawodowe na takim samym lub  podobnym stanowisku.

Cechy analityka finansowego

Jeśli chodzi o cechy analityka finansowego, osoba na tym stanowisku powinna rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, a przy tym wykazywać się wytrwałością i cierpliwością. Ważną jest także poufność ze względu na rodzaj informacji, jakimi dysponuje.

analiza finansowa

Poszerzając wspomniany wątek kompetencji społecznych, analityk finansowy powinien mieć umiejętności: nawiązywania kontaktu z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, motywowania itp. Są one niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych.

Kolejną cechą, jaką powinien wykazać się analityk finansowy, to myślenie analityczne. Wiąże się to z umiejętnościami patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw oraz łączeniem elementów w całość. Dzięki temu pracownik potrafi wyciągnąć wnioski i opracowywać prognozy, co ma wpływ na podejmowanie przemyślanych decyzji. Umiejętności analityczne mają duże znaczenie we właściwym wykonywaniu zadań, co oddziałuje również na możliwość awansu.

Rozwój zawodowy analityka finansowego

Miejscem pracy analityka finansowego może być każda firma, której potrzebna jest profesjonalna analiza finansowa. Najczęściej do przedsiębiorstw takich należą: banki, jednostki administracyjne, a także firmy oferujące produkty czy usługi.

Tak jak w każdej branży, możliwości awansu zależą najczęściej od wykształcenia i stażu pracy. Jednak w przypadku analityka finansowego istotne są również umiejętności analityczne, dzięki którym pracownik jest w stanie wykonywać wszechstronne i bardziej skomplikowane zadania. Osoba na tym stanowisku może awansować na starszego analityka finansowego lub kontrolera finansowego. Możliwa jest również zmiana specjalizacji na inną, pokrewną branżę.

Analityk finansowy – kurs online

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Analityka Finansowego, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej. Co więcej, dzięki formie zdalnej, przyszły analityk finansowy kurs może wykonać w sposób zdalny, dzięki czemu będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie.

Absolwent kursu poza tytułem zawodowym otrzymuje także Dyplom Analityka Finansowego, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.