Praca samodzielnej księgowej stanowi bardzo ważny filar każdej firmy, ponieważ dba ona o to, by spełnione były wymagania prawne pod względem finansów, a także kontroluje sytuację materialną przedsiębiorstwa. Osoba na tym stanowisku powinna wykazywać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, gdyż obowiązki księgowej muszą być wykonywane rzetelnie.

Co oznacza i po co stworzono kod zawodu: 331301?

Kod zawodu 331301 jest to element opisu stanowiska umieszczonego w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Lista ta została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08

Klasyfikację stosuje się w pośrednictwie, poradnictwie i szkoleniach zawodowych, a także w celu gromadzenia danych wykorzystywanych do określania kształcenia ustawicznego i polityki zatrudniania. Dodatkowo służy ona w celu prowadzenia różnego typu badań dotyczących rynku pracy.

Początek kodu 331 oznacza, że jest to zawód klasyfikujący się do średniego personelu do spraw finansowych. Dopisanie liczby 3 ma na celu wyodrębnienie grupy księgowych. Następnie dodano liczbę porządkową stanowisk z tej grupy i tak powstaje cały kod zawodu: 331301 oznaczający księgowego/księgową.

Jakie są obowiązki księgowej?

Głównym celem pracy księgowej jest prowadzenie, sporządzanie i opracowywanie dokumentów oraz ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba na tym stanowisku dba o to, by wykonywane w firmie operacje finansowe były zgodne z zasadami rachunkowości.

Do obowiązków księgowej zalicza się również dbanie o rozliczenia zarówno podatkowe, jak i te z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie opracowuje dokumentację z tych wpłat. Dodatkowo księgowa wykonuje czynności związane z inwentaryzacją, a także współpracuje z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa, np. dostawcami usług.

kawa i kalkulator samodzielnej księgowej

Są to główne przykłady zadań zawodowych na tym stanowisku. Zakres obowiązków księgowej uzależnione są od typu przedsiębiorstwa, a w tym: jego wielkości, ilości pracowników na takim samym stanowisku, a także wewnętrznego podziału obowiązków między współpracownikami. Oczywiście można pracować jako samodzielny księgowy we własnej firmie, wtedy to zadania zawodowe uzależnione są od potrzeb klientów.

Czym charakteryzuje się środowisko pracy samodzielnej księgowej?

Samodzielna księgowa wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych, a czasami we własnym mieszkaniu. Zależy to od wybranego przez nią trybu pracy. Niezależnie od tego, czy jest zatrudniona w przedsiębiorstwie, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, jej stanowisku pracy musi spełniać wymogi BHP. Szczególnie że obowiązki księgowej wymagają tego, by większość czasu pracy spędzała w tym samym miejscu, tj. w pozycji siedzącej przy komputerze.

Stanowisko jej pracy składa się z biurka i fotela ustanowionego zgodnie z wymaganiami BHP. Natomiast, jeśli chodzi o narzędzia i maszyny do pracy, to niezbędny do pracy jest laptop lub komputer stacjonarny z dostępem do internetu i programów biurowych i finansowo-księgowych. Ponadto w biurze powinny znajdować się: drukarka, skaner, telefon i inne typowe urządzenia biurowe.

Jak zostać księgową? Czy warto uczestniczyć w Kursie Samodzielnego Księgowego?

Krajowa Izba Księgowych oferuje Kurs Samodzielny Księgowy, który omówi, jak zostać księgową i przygotuje kursanta pracy w tym zawodzie. Program składa się z tematów, takich jak: tematyka kadrowo-płacowa; podatki PIT, CIT i VAT; aktywa i kapitały; rachunkowość i księgowość, a także obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość. 

Dzięki temu uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków księgowej, które są potwierdzone certyfikat ukończenia kursu. Warto dodać, że Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie o ukończeniu na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także Dyplom Samodzielnego Księgowego. Tym samym otrzymuje on tytuł samodzielnej księgowej, co umożliwia to rozpoczęcie pracy w tym zawodzie.

Ponadto specjaliści dbają o to, by materiały dydaktyczne opracowane są w ciekawej i przystępnej do przyswojenia, a omawiane treści aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w prawie. Dlatego też zdecydowanie warto wybrać taką formę kształcenia.