Fakturowanie to czynność wykonywana z zamiarem: potwierdzenia sprzedaży, korekty lub proformy. Z kolei w przypadku towarów międzynarodowych wystawienie faktury handlowej ma duże znaczenia dla ich przewozu. Dlatego też fakturzystki powinny być odpowiednio przygotowane do prawidłowego realizowania swoich zadań zawodowych. W tym celu przydatne są zawodowe kursy fakturowania.

Jak wygląda faktura handlowa?

Na początku warto odpowiedzieć, czym jest faktura handlowa, nazywana także importową. Jest to dokument wystawiany dla wszystkich międzynarodowych przesyłek towarowych. W tym przypadku fakturowanie służy celnikom do przeprowadzenia kontroli importu, wyceny towarów oraz ustalania wysokości cła.

Zatem, jak wygląda faktura handlowa? Przede wszystkim zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące towaru, takie jak: 

  • dane importera i dostawcy; 
  • opis towaru wraz z określeniem jego ilości, ceny jednostkowej i wartości;
  • symbol waluty i warunków dostawy;
  • kraj pochodzenia;
  • data, podpis i pieczątka firmy.

Fakturzystka – zakres obowiązków

Głównym zadaniem fakturzystki jest zarządzanie fakturami, które często połączone jest z obsługą klienta. Jest ona odpowiedzialna za rejestrowanie sprzedaży i tworzenie na tej podstawie raportów oraz zestawień. Warto dodać, że fakturowanie odbywa się na życzenie klienta.

fakturowanie w miejscu pracy

Osoba na tym stanowisku zajmuje się również kontrolowaniem obiegu dokumentów handlowych i archiwizowaniem dokumentów sprzedaży. Ponadto rejestruje dane kontrahentów w tzw. kartotece. Fakturzystka zakres obowiązków uzależnia od typu przedsiębiorstwa, a w tym: jego wielkości, ilości pracowników na takim samym stanowisku, a także oczekiwań przełożonych.

Czy fakturzystka może założyć własną działalność?

Osoba odpowiedzialna za fakturowanie klasyfikowana jest jako pracownik biurowy. Może znaleźć zatrudnienie niemal w każdej firmie zajmującej się sprzedażą. Jest to związane z tym, że sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy towaru lub usług.

Fakturzystka może pracować w jednej firmie lub przemieszczać się między przedsiębiorstwami. Ponadto jako osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, ma prawo założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Wtedy to może działać na zlecenie poszczególnych klientów.

Dla kogo jest Kurs Fakturzystki?

W programie Kursu Fakturzystki opracowanego przez Krajową Izbę Księgowych znajdują się zagadnienia dotyczące: przepisów prawnych związane z zawodem sprzedawcy i BHP, podstawy towaroznawstwa i rozliczania dokumentacji, a także obsługi kas fiskalnych i komputerowego programu do fakturowania Symfonia Handel. 

Dlatego też sprawdzi się on zarówno dla osób, które chcą rozpocząć pracę przy fakturowaniu, jak i osób chcących poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie. Nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, aby przystąpić na kurs. Należy spełniać jedynie następujące warunki: mieć ukończony 18 r.ż. oraz wykształcenie minimum podstawowe. Na szkolenie można zapisać się na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/148/kurs-fakturzystki-online.

Dokumenty wystawiane po kursie

Absolwent otrzymuje: zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, dyplom ze zdjęciem, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, a także od tej pory może mianować się tytułem fakturzystki. Dokumenty te wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń, dlatego nie wymagają dodatkowych uaktualnień.