Rynek pracy od zawsze uzależniony jest od sytuacji gospodarczej kraju, a także zapotrzebowania społeczeństwa na konkretne dobra czy usługi. Przede wszystkim znaczenie mają wydarzenia, które wpływają na rynek globalny. Tak też jest w przypadku specjalistów ds. kadr i płac, których zapotrzebowanie w ostatnich latach dynamicznie wzrosło. Praca w tym zawodzie wiąże się z wysoką odpowiedzialnością. Dlatego też, aby dostać zatrudnienie w kadrach i płacach, kurs, za sprawą którego zdobędzie się niezbędne umiejętności, ma duże znaczenie dla rekruterów.

Specjalista ds. kadr i płac – zakres obowiązków  

Specjalista ds. kadr zajmuje się realizowaniem polityki kadrowej firmy zgodnie z prawem pracy. Oznacza to, że osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za obsługę procesów, które wiążą się z pracownikami. W tym zakresie dba o sprawy związane z zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów, czy też ewidencją czasu pracy.

Na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac zakres obowiązków obejmuje również prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji pracowniczej, takiej jak: uprawnienia i badania lekarskie niezbędne do wykonywania konkretnych zawodów. Ponadto osoba na tym stanowisku opracowuje i aktualizuje informacje na temat potrzeb kadrowych jednostki

Do pozostałych jego obowiązków należy współpraca z innymi działami i kierownictwem w celu udzielania porad związanych ze sprawami administracyjnymi oraz po to, by wspólnie opracować regulaminy i procedury odnoszące się do zatrudnienia. Co więcej, pomaga kontrolować personel w zakresie przestrzegania zasadami BHP, ochrony ppoż, ergonomii oraz ochrony środowiska.

Badania nad zapotrzebowaniem na specjalistów ds. kadr i płac

W 2021 r. firma Grant Thornton – zajmująca się usługami outsourcingu kadr i płac – przy współpracy z firmą Element – odpowiedzialną za stworzenie systemu do automatyzacji procesów rekrutacyjnych – przeprowadziły badania na temat tego, jak wygląda sytuacja zawodowa pracowników HR.

Badania przeprowadzono na rzeczywistych ofertach pracy zamieszczonych na 50 portalach podczas analizowanego okresu. Dane zostały zebrane za pomocą stworzonego przez Element narzędzia. Wyniki pokazały, że najczęściej poszukiwany pracownik obszaru HR to specjalista ds. kadr i płac. W 2021 r. zamieszczono aż o 10% więcej ofert pracy dla osób z działu HR niż rok wcześniej.

Powody wzrostu ofert pracy dla specjalistów ds. kadr i płac

Niekwestionowanym czynnikiem, który wpływa na ilość dostępnych stanowisk pracy, jest położenie firmy. Największe zapotrzebowanie Warszawy na takich pracowników jest oczywiste. Dzieje się tak głównie dlatego, że wiele największych firm, a szczególnie zagranicznych, ma swoje siedziby właśnie w stolicy.

pracownik hr

Ponadto pandemia wpłynęła na rozszerzenie się lub wprowadzenie wykonywania obowiązków w sposób zdalny. Było to wyzwanie szczególnie dla zatrudnionych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z taką formą pracy. Dlatego też firmy potrzebowały pracowników HR, dbających o integrację zespołów oraz ich efektywność i zaangażowanie.

Warto dodać, że specjaliści ds. kadr i płac mieli bardzo ważne zadanie podczas pandemii, by przeprowadzić firmy przez załamanie gospodarcze, wykorzystując możliwości, jakie dawały im postanowienia prawne rządzących oraz Tarcze Finansowe.

Kurs kadrowo-płacowy online – czy warto wybrać takie rozwiązanie?

Zdecydowanie warto rozważyć uczęszczanie na kurs kadrowo-płacowy online. Jest to elastyczna forma nauczania, z której będzie mogła skorzystać każda osoba pragnąca połączyć swoje codzienne obowiązki z kształceniem. Więcej na temat zalet nauki zostało omówione w artykule: Czy kurs kadr i płac można odbyć w formie e-learningu?

Niektórzy martwią się tym, czy za sprawą nauki online nabędzie się w zakresie kadr i płac podstaw nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych. W przypadku kursów oferowanych przez Krajową Izbę Księgowych specjaliści tworzący Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac zadbali o to, by każdy uczestnik zdobył niezbędną do podjęcia pracy wiedzę i umiejętności. Warto dodać, że szkolenia online honorowane są w ten sam sposób co stacjonarne. 

Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac 

Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac w swoim programie zawiera pięć rozbudowanych modułów zawierających najważniejsze informacje o następującej tematyce:

  • Podstawowe zagadnienia z prawa pracy.
  • Zatrudnianie pracowników i ustanie stosunku pracy.
  • Urlopy i czas pracy.
  • Wypłacanie wynagrodzenia za pracę.
  • Obsługa programu kadrowo-płacowego.

W trosce o aktualność przekazywanej wiedzy przyszłemu specjaliście ds. kadr i płac kurs ten jest stale aktualizowany w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach wprowadzanych w związku z Polskim Ładem.

Po zakończonym kursie absolwent otrzymuje: certyfikat ukończenia kształcenia, dyplom i tytuł specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki temu zdobędzie kompetencje potrzebne do podjęcia pracy na tym stanowisku.