Faktura VAT to materialne potwierdzenie zawartej transakcji. Jest to dokument handlowy, którego obowiązek wystawiania, uregulowany jest za pomocą ustawy. Powodem prowadzenia tego typu papierologi kosztów zakupu towarów pozwala na dokonanie rozliczenia podatkowego. Dlatego też fakturzystka pracę swoją musi wykonywać ze starannością, a wszelkie błędy poddać korekcie. 

Fakturzystka – zakres obowiązków

Fakturzystka to zawód o charakterze biurowym, dlatego też na tym stanowisku można pracować zarówno samodzielnie, jak i w dziale księgowości czy sprzedaży. Osoba zajmująca się fakturowaniem stosuje przepisy księgowe i podatkowe przy wystawianiu dokumentów handlowych, a także wewnętrzne regulacje i nakazy dotyczące obiegu tych dokumentów w firmie.

fakturowanie

Wystawianie faktur polega na wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu komputerowego, który generuje je w formie faktury. Fakturzystka odpowiedzialna jest za sprawdzenie poprawności informacji zawartych na dokumencie. Następnie przekazuje lub wysyła fakturę do kontrahenta. W sytuacji wystąpienia pomyłek w wystawionym dokumencie fakturzystka dokonuje korekty. Ponadto zajmuje się archiwizowaniem faktur i sporządzaniu raportów dotyczących sprzedaży.

Co to są dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe wydawane są na piśmie w celu poświadczenia zawartej transakcji handlowej. Określa się je również jako ilościowo-wartościowe ze względu na zawarty opis. Dokumentem handlowym są rachunki i faktury, które tworzone są przez sprzedającego po to, by potwierdzić zakup towaru. Zostają one umieszczane w rejestrze VAT. 

Informacje zawarte na fakturze wyznaczone są przez Ustawę o VAT. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • datę wystawienia;
  • numer identyfikacyjny;
  • imię i nazwisko lub nazwę, adres podatnika i nabywcy towarów;
  • numer NIP;
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  • ilość zakupionych przedmiotów lub usług;
  • cenę towaru
  • przeliczenia podatku.

Kto może pracować jako fakturzystka?

Osoba, która chciałaby podjąć pracę jako fakturzystka, powinna mieć ukończone 18 lat, a ponadto odbyć szkolenie kierunkowe. Wymagane jest także przyuczenie na stanowisku pracy, które udzielane jest przez osoby doświadczone w tym kierunku.

Fakturzystka pracę może otrzymać dzięki zdobytemu zaświadczeniu o ukończeniu kursów czy szkoleń branżowych. Czasami taką formę przyuczenia gwarantują pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem danej osoby na to stanowisko. Kurs powinien tłumaczyć zagadnienia niezbędne do pracy fakturzystki: zakres obowiązków, potrzebne programy, zagadnienia prawne itd.

Osoba wystawiająca faktury zobowiązana jest na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Ponadto zobowiązana jest śledzić zmiany przepisów, które dotyczą sposobu wykonywania jej obowiązków. 

Kurs Fakturzystki

Krajowa Izba Księgowa oferuje Kurs Fakturzystki online, który umożliwia zdobycie wiedzy w ciekawy i wygodny sposób. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy jako fakturzystka.

Profesja ta otrzymała numer: 431102 za sprawą klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W programie kursu fakturzystki znajdują się zagadnienia dotyczące: przepisów prawnych związane z zawodem sprzedawcy i BHP, podstawy towaroznawstwa i rozliczania dokumentacji, a także obsługi kas fiskalnych i komputerowego programu do fakturowania Symfonia Handel. 

Absolwent otrzymuje: zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej,  dyplom ze zdjęciem, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, a także od tej pory może mianować się tytułem fakturzystki.