Zainteresowanie zarządzaniem finansami i budżetowaniem projektów wynika ze zmian, jakie zachodzą na rynku i w gospodarce. Współczesne firmy mają przed sobą wiele wyzwań związanych z rosnącą konkurencją i różnorodnością oczekiwań swoich klientów. Wymaga to od nich poszerzania swoich umiejętności i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W dalszej części artykułu skupimy się na zagadnieniu, jakim jest budżetowanie projektu.

Budżetowanie a zarządzanie finansami

Budżetowanie jest jednym z instrumentów rachunkowości zarządczej i stanowi on przedmiot badań w teorii i praktyce zarządzania finansami. Budżetowanie wykorzystywane jest do realizowania założeń strategicznych przedsiębiorstwa. Jest to pewnego rodzaju plan działania odnoszący się do finansów firmy, który obejmuje następujące czynności:

  • przygotowanie,
  • zatwierdzanie,
  • realizację,
  • kontrolę.

Zapisz się na “Kurs Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczej”, by poznać tajniki rachunkowości zarządczej

Co składa się na budżet projektu? 

Poza wymienionymi powyżej etapami, jakie powinien uwzględniać budżet projektu, może on łączyć w sobie: 

  • Budżet operacyjny – odnosi się do obszarów operacyjnych, jakie musi określić firma. W związku z tym powinien uwzględnić koszty: zużycia materiałów, wytwarzania, sprzedaży, wynagrodzeń itd.;
  • Budżet finansowy – sporządzany dla firmy jako całości i zawiera w sobie budżet: bilansu, środków pieniężnych, rachunku zysków i strat.

Na czym polega budżetowanie projektu? Cele tworzenia budżetu projektu

Budżetowanie projektu polega na zobrazowaniu, czy założone cele są możliwe do zrealizowania, a następnie wspomaga proces ich realizacji. Jest to bardzo przydatne w czasach dynamicznie zmieniających się warunków na rynku, a także wspomaga sprawne i efektywne zarządzanie finansami organizacji. Odpowiednio opracowany budżet projektu zapewnia zoptymalizowanie alokacji zasobów, utrzymanie dyscypliny kosztowej, a także pozwala zidentyfikować ewentualne ryzyko w podejmowanych decyzjach.

budżetowanie przedsiębiorstwa

Czy zarządzania finansami można nauczyć się na kursie?

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie wymaga zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z rachunkowością zarządczą. Odpowiednie przygotowanie umożliwi podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa. Oferowany przez nas Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej” umożliwia zapoznanie się nie tylko z tematyką rachunkowości zarządczej, ale także controllingiem i innymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansami firmy.

Warto dodać, że absolwent tego szkolenia otrzyma dyplom i tytuł Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, certyfikat w języku polskim i angielskim ukończenia tego kursu.