Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogToruń

Kontroling to stosunkowo nowa dziedzina ekonomii i finansów. Wbrew nazwie kontroling nie zajmuje się tylko kontrolowaniem. Żeby pracować w dziale kontrolingu trzeba mieć wiedzę z zakresu planowania, rachunkowości, zarządzania, inwestycji a nawet znać zasady budżetowania. Bardzo ważne jest, aby znać ogólne warunki skutecznego systemu kontrolingu, ale też potrafić ustanawiać orientację na cele, wyeliminować błędy w planowaniu czy też analizować odchylenia i na bieżąco wprowadzać zmiany. Oczywiście do tego wszystkiego trzeba działać zgodnie z prawem oraz z zasadami rachunkowości.

Dlatego też w tej pracy sprawdzą się tylko osoby, które mają konkretne wykształcenie pod kątem pracy w dziale kontrolingu. Kto jest najczęściej poszukiwany do takiego działu? Jak wszędzie indziej jest to oczywiście osoba z wykształceniem specjalisty. Jednak wbrew pozorom zdobycie dyplomu i tytułu zawodowego specjalisty do spraw kontrolingu nie jest takie trudne. Wystarczy kurs specjalista ds. kontrolingu w Toruniu czy w innym mieście. Pozostaje jednak pytanie czy na pewno sam kurs wystarczy?

Zapisując się na kurs, zwłaszcza dla specjalistów, który ma nam dać nowe uprawnienia zawodowe bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie na ten kurs się zapisujemy. Niestety nie każda instytucja szkoleniowa prowadzi kursy na wysokim poziomie lub też wydaje zwyczajne zaświadczenia o odbyciu kursu, które w zasadzie dla pracodawcy są nie ważne. Jak sprawdzić szkołę przed zapisaniem się na kurs?

Tutaj warto za przykład postawić Krajową Izbę Księgowych, która spełnia wszystkie wymagania stawiane przez MEN i prowadzi kursy online, które są o wiele wygodniejszą formą nauki, zwłaszcza dla osób, które aktywnie pracują. Krajowa Izba Księgowych jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych, a także do rejestru instytucji szkoleniowych. Dlatego można powiedzieć, że jest to jednostka oferująca kursy, które spełniają wymogi merytoryczne i programowe. Za skorzystaniem z kursu w KIK przemawia też fakt, że ta placówka posiada certyfikat ISO.

Mimo, że w tej jednostce kurs dla specjalistów do spraw kontrolingu jest odbywany w formie online to wcale nie oznacza, że będzie łatwo go zaliczyć. Każdy dział kursu kończy się testem wiedzy, a sam kurs także kończy się sprawdzeniem wiedzy. Dopiero po potwierdzeniu, że kursant faktycznie ma wiedzę z zagadnień omawianych podczas zajęć wydawane są dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Taki dyplom i certyfikat wydawane są na wzorze MEN, a to oznacza, że takie kwalifikacje będą uznawane w każdym zakładzie pracy. Nie da się ukryć, że to MEN jest najlepszym gwarantem poziomu edukacji, dlatego dyplomy z jego sygnaturą są najchętniej przyjmowane.