Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogRzeszów

W świadomości wielu przedsiębiorców pojęcie kontrolingu praktycznie nie istnieje. I zazwyczaj są to biznesmeni, których firmy nie odgrywają zbyt wielkiej roli na rynku, pomimo prężnych działań właścicieli, by ten trend jak najszybciej zahamować i w końcu dołączyć do potentatów. Nie potrafią oni znaleźć złotego środka, tymczasem mają go praktycznie przed nosem. Bo klucz do sukcesu tkwi właśnie w kontrolingu. W ściślej rzecz ujmując w osobie, która tym tematem będzie zajmować się w firmie. Musi być to fachowiec najwyższej klasy, bo w jego zakres pracy wejdzie wiele ważnych działań. Przede wszystkim to centralizacja informacji dotyczących planowania i kontroli, co w luźnym tłumaczeniu oznacza, że człowiek na tym stanowisku zajmie się opracowaniem strategii rozwoju w oparciu o bieżące aktywa oraz przewidywane przychody, uszczuplone o wydatki. Ponadto poprzez swoje działania powinien zapewnić odpowiednią elastyczność firmy, czyli jej płynne funkcjonowanie na rynku z perspektywą sukcesywnego rozwoju i podnoszenia podstawowego kapitału. By te kryteria zostały spełnione, należy koordynować strategiczne działania, na których opiera się bytność podmiotu. Przede wszystkim dlatego, żeby nie doprowadzić do jego upadku, ale też po to, by poprzez wprowadzanie innowacji przyczynić się do płynnego progresu.

Kontroling to wciąż rozwijająca się branża w Polsce. Pomimo początkowego zastoju jest coraz częściej dostrzegana przez przedsiębiorców. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej i przejmowanie wzorców z państw Europy Zachodniej sprawia, że biznesmeni porzucają przestarzałe schematy i decydują się na rozwiązania, będącymi gwarantem osiągnięcia sukcesu a co za tym idzie mierzenia się z tymi najlepszymi. Dlatego sięgają po specjalistów, których pracę szanują i doceniają w postaci hojnych zarobków i ogólnego zaufania. Jeśli uważasz, że praca w branży kontrolingu to coś, w czym chcesz się realizować, koniecznie skorzystaj z oferty Krajowej Izby Księgowej (KIK). Dzięki tej uznanej jednostce edukacyjnej uzyskasz wszelkie niezbędne kwalifikacje. O jej profesjonalizmie i najwyższych standardach zaświadcza wpis do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych, ale też Certyfikat ISO. W jej ofercie znajduje się kurs specjalista ds. kontrolingu. Rzeszów, Kraków, Lublin czy Kielce będą fantastycznymi miejscami do tego, by podjąć zatrudnienie właśnie w tej dziedzinie. Całe szkolenie wykonuje się online przy pomocy specjalnej platformy e-learningowej, a uzyskane po jego pozytywnym ukończeniu dokumenty są zgodne z rozporządzeniami MEN i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.