Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogKato

Specjalista ds. kontrolingu jak sama nazwa wskazuje jest osobą pracującą w dziale kontrolingu. Stanowisko takie najczęściej występuje w większych firmach oraz przedsiębiorstwach (bądź spółkach), które wykazują złożono z procesów planowania oraz wymagają kontroli ze strony osobnego pracownika odpowiedzialnego za tę kwestię. Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu posiada liczne obowiązki zawodowe. W ich skład wchodzi między innymi uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentacji (na przykład planu rocznego czy wieloletniego budżetu), wykonywanie kalkulacji na potrzeby specjalistów z działu księgowości, a także sporządzanie analiz, wykazów, sprawozdań i raportów na wewnętrzne potrzeby firmy bądź zlecenia innych specjalistów zatrudnionych w jednostce. W większości przypadków pracownik zatrudniony jako specjalista ds. kontrolingu pracuję pod zwierzchnictwem kontrolera lub dyrektora finansowego – w zależności od polityki wewnętrznej firmy. Wszystko to sprawia że stanowisko to jest bardzo odpowiedzialne i podobnej odpowiedzialności wymaga się również od osoby która jest zatrudniona w tej sferze.

Kandydat na pracownika powinien charakteryzować się określonymi kompetencjami zawodowymi, doświadczeniem oraz różnorodnymi umiejętnościami praktycznymi. Jednym ze sposobów na zdobycie takich kwalifikacji jest udział w specjalistycznych kursach zawodowych. Wśród jednostek realizujących takich szkolenia na tle innych wyróżnia się Krajowa Izba Księgowych. Placówka ta jest wpisana na listę szkół i instytucji oświaty, co stanowi o wysokim poziomie nauczania. Kurs specjalista ds. kontrolingu odbywa się między innymi w mieście Katowice, jak również na terenie innych większych oraz mniejszych polskich miast. Dużym udogodnieniem dla swoich kursantów przygotowanym przez Krajową Izbę Księgowych jest możliwość odbycia zajęć całkowicie w sposób zdalny, czyli za pomocą wygodnej platformy internetowej.

Zajęcia prezentowane są za pomocą platformy e-learningowej. Każdy z uczestników kursu może w dowolnym miejscu oraz o dowolnej godzinie zalogować na swój panel i rozpocząć naukę. Całość treści prezentowanych na zajęciach obejmuje zarówno zakres teoretyczny, jak również praktyczny i zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stosownymi ustawami do spraw realizacji kształcenia zawodowego. Dzięki temu każda osoba, która ukończy taki kurs może z powodzeniem rozpocząć pracę zawodową oraz znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Każda osoba która jest absolwentem specjalisty ds. kontrolingu otrzymuje od podmiotu realizującego szkolenia stosowne zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu i możliwość posługiwania się tytułem zawodowym, jakim jest tytuł specjalisty ds. kontrolingu.