Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogGdynia

Specjalista ds. kontrolingu to stosunkowo nowe stanowisko na rynku pracy w Polsce, które cieszy się rosnącą popularnością i uznaniem. Pojawia się ono coraz częściej również w małych firmach, choć jeszcze do niedawna było ograniczone głównie do sporych przedsiębiorstw oraz ogromnych korporacji.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu zajmuje się przede wszystkim pracą biurową, która wiąże się z koniecznością wykonywania licznych obowiązków oraz sprawowaniem kontroli nad pracą i efektami pracy innych osób. Do tych obowiązków specjalisty ds. kontrolingu należy między innymi:

– przygotowywanie budżetu oraz kontrola jego odpowiedniej realizacji i monitorowanie poprawności działań w tym zakresie,
– przygotowywanie planów budżetowych (np. rocznych, wieloletnich czy na krótki okres czasu),
– sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących stanu finansowego firmy oraz wydajności i rentowności przedsiębiorstwa,
– sporządzanie raportów finansowych dla instytucji nadrzędnych oraz osób z wyższych szczebli w firmie.

Aby móc znaleźć zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw kontrolingu niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego w sektorze finansów, a także prezentowanie wysokich umiejętności i predyspozycji. Z pewnością pomocne są certyfikaty oraz zaświadczenia na temat konkretnych umiejętności, które można uzyskać poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach zawodowych.

Decydując się na odbycie szkolenia warto jest zdecydować się na placówki, które charakteryzują się dużym profesjonalizmem oraz posiadają odpowiednie doświadczenie w tej kwestii. Warto zwrócić uwagę czy dany podmiot realizujący szkolenia jest wpisany do ewidencji szkół i jednostek realizujących szkolenia. Przykładem dobrego organizatora szkoleń z zakresu księgowości, gdzie w ofercie można znaleźć kurs na specjalistę ds. kontrolingu, jest Krajowa Izba Księgowych.

Pozytywne recenzje o kursach realizowanych przez KIK są najlepszą rekomendacją – dodatkowo szkolenia tej marki posiadają certyfikaty ISO mówiące o najwyższej jakości, a także istnieje potwierdzona zgodność prezentowanych na kursach treści z wytycznymi MEN. Co jest duża zaletą KIK, kursy tu realizowane odbywają się m.in. w postaci zdalnej. W przeciwieństwie do kursów innych organizatorów (np. bardzo często kurs specjalista ds. kontrolingu odbywa się wyłącznie w dużych miastach, np. Gdynia), Krajowa Izba Księgowych daje możliwość kształcenia oraz uzyskania kwalifikacji dla osób z różnych miejscowości (również z terenów wiejskich), dla których dojazdy mogłyby być kłopotliwe i niemożliwe do zorganizowania czy pogodzenia z innym obowiązkami.