Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogBydg

Chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku zostać doradcą podatkowym? Słowo podatki w tym znaczeniu dla wielu osób pasjonujących się branżą rachunkowości oraz łączących swoją przyszłość zawodową z tą gałęzią działalności brzmi jak coś pożądanego. Zawód doradcy podatkowego to jeden z zawodów zaufania publicznego w Polsce. Co to oznacza? Zostać może nim tylko i wyłącznie osoba, która uzyskała wpis na liście doradców podatkowych, a poza tym będzie uprawniona do wykonywania tego zawodu. Kandydat na doradcę podatkowego w swojej pracy będzie musiał zajmować się udzielaniem opinii oraz porad, które dotyczą zakresów, obowiązków podatkowych. Reprezentowanie klienta, a także aktywne branie udziału w postępowaniu przed organami podatkowymi na szczeblu każdej instancji i Sądami Administracyjnymi wymaga sporych umiejętności.

Jednak osiągnięcie tego celu przez osobą, która jest w szczególności umotywowana, stało się od pewnego czasu jeszcze bardziej przystępne. Otóż Krajowa Izba Księgowych wypuściła na rynek platformę e-learningową, która stanowi internetowy kurs na kandydatów na doradców podatkowych. To nowatorskie osiągnięcie interdyscyplinarnego zespołu, który skumulował w jednym miejscu wszystkie materiały dydaktyczne. W ten sposób każda osoba będzie mogła w pełni przygotować się do egzaminu końcowego. Zdanie tej ostatniej przeszkody umożliwia zdobycie pełnoprawnych kwalifikacji, które są potwierdzone na dokumentach, wydrukowanych na tym samym wzorze, co w przypadku ośrodków stacjonarnych. Sama Krajowa Izba Księgowych jest zaufaną instytucją, gdyż w pełni spełnia wymogi stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza tym posiada wpis na liście placówek i szkół, a także znalazło się miejsce w rejestrze instytucji szkoleniowych. Prowadzone usługi przez Krajową Izbę Księgowych są opatrzone certyfikatami ISO, co bardzo dobrze świadczy o jakości oferty tej placówki.

Internetowy kurs na kandydatów na doradców podatkowych stanowi przepustkę do dalszego rozwoju zawodowego. Stoi na tym samym poziomie co nauka w placówkach w Bydgoszczy, Krakowie czy Gdyni. Absolwenci z najróżniejszych zakątków Polski logują się na platformę e-learningową, stworzoną przez Krajową Izbę Księgowych. Nikt nie żałuje, zresztą większość tryska zadowoleniem, podobnie jak pracodawcy. Jak klaruje się najbliższa przyszłość wolnych etatów? Krajowa Izba Księgowych przekonuje do siebie coraz większą rzeszę osób, które chcą kształcić się w zakresie rachunkowości. Już niebawem wiele instytucji z tego powodu będzie mogło spać spokojnie, posiadając na pokładzie wielu wybitnych specjalistów. Może i ty zainteresujesz się taką drogą rozwoju?