Kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego Katowice

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/154/kurs-ii-stopnia-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogKatow

Kierownik biura rachunkowego to bardzo odpowiedzialna funkcja. Zazwyczaj jest ona powierzana wysoko wykwalifikowanym pracownikom – nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że powinni się oni charakteryzować określonymi predyspozycjami oraz umiejętnościami. Bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe – można je zdobyć zarówno wspinając się po szczególnych stopniach drabiny zawodowej w księgowości i rachunkowości, jak również uczestnicząc w kursach doszkalających i poszerzających kompetencje zawodowe. Kierownik biura rachunkowego jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rozliczenia finansów oraz rachunków firmy, placówki lub przedsiębiorstwa w którym znajduje zatrudnienie, a także nadzoruje pracę innych specjalistów. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi więc jednocześnie potrafić zmotywować się do samodzielnej pracy, jak również umieć współpracować w grupie. Bardzo ważne są także odpowiednie zdolności, które umożliwiają nadzorowanie i kierowanie pracą innych, tak aby całość działań firmy w tym zakresie była w pełni efektywna oraz funkcjonalna. Aby zostać kierownikiem biura rachunkowego należy ukończyć wieloetapowe szkolenie – wśród licznych ofert kursów na tle innych wyróżnia się kurs realizowany przez Krajową Izbę Księgowych, jednostkę z wieloletnim doświadczeniem w branży organizowania szkoleń i kursów z zakresu szeroko pojętej księgowości oraz rachunkowości. Kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego odbywa się między innymi w Katowice – dobrą wiadomością dla osób z innych rejonów kraju jest jednak fakt, że szkolenie odbywa się również przez internet za pomocą wygodnej platformy online. Dzięki temu można w pełni dostosować tryb nauki do obowiązków oraz życia codziennego.

Kurs wskazany jest dla osób, które ukończyły kurs I stopnia – można go znaleźć również w ofercie KIK. Krajowa Izba Księgowych po zakończeniu kursu przez uczestnika oraz zaliczeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego, jako podmiot organizujący szkolenie wydaje uczestnikowi stosowny certyfikat mówiący o ukończeniu kursu II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego. Dzięki temu każdy absolwent kursu I oraz II stopnia ma możliwość kontynuowania swojej przygody i zapisania się na inne specjalizacje. Kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego opracowany jest przez najlepszych specjalistów, dlatego też efektywność nauki jest bardzo duża. Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi MEN oraz najnowszą wiedzą i aktualnościami w zakresie księgowości i rachunkowości. Pozwoliło to na wypracowanie bardzo przyjaznej formie przekazywania wiedzy praktycznej oraz teoretycznej wszystkim uczestnikom kursu.