Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/144/kurs-i-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogLubl

Bardzo często osoba zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego jest zwierzchnikiem osób pracujących w tym samym sektorze, ale na niższym stanowisku – na przykład dla analityka finansowego. Spełnia ona tę funkcję samodzielnie lub we współpracy z dyrektorem finansowym, o ile takie stanowisko w danej firmie, przedsiębiorstwie czy organizacji jest powołane, co bezpośrednio zależy od polityki wewnętrznej jednostki oraz jej organizacji. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy między innymi przygotowanie dokumentów związanych z budżetem oraz kontrola oraz analiza wszelkiej dokumentacji związanej z finansami w danej firmie.

Kontroler finansowy pełniąc swoje obowiązki zawodowe musi sprawnie pracować w pojedynkę, jak również we współpracy z innymi specjalistami – na przykład z działem księgowości czy finansów. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego też jako specjalista w tym fachu zatrudnia się wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane, które mogą pochwalić się szerokim doświadczeniem oraz dobrymi predyspozycjami zawodowymi. Warto pamiętać, że aby rozpocząć swoją pracę jako kontroler finansowy niezbędne jest posiadanie tytułu specjalisty do spraw finansów (kontrolera). Takie kwalifikacje można uzyskać uczestnicząc w specjalistycznym kursie, który jest organizowany na terenie różnorodnych miast. Na przykład kurs kontrolera finansowego odbywa się w mieście Lublin, gdzie jest realizowany przez podmiot jakim jest Krajowa Izba Księgowych. Dla osób pochodzących z innych miast i miejscowości Krajowa Izba Księgowych przygotowała również bardzo nowoczesny kurs w postaci nauki online.

Kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych wyróżnia na tle innych przede wszystkim wysoki profesjonalizm oraz zadowalająca jakość kształcenia. Materiały przygotowane są przez czołowych specjalistów w zakresie księgowości i finansów, co bezpośrednio przekłada się na bardzo dobre przygotowanie kursantów do pełnienia określonego zawodu. Kurs kontrolera finansowego realizowany przez KIK prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pozwala uzyskać szanowane wszędzie kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dyplomem.

Podczas kursu na kontrolera finansowego uczestnicy szkolenia dowiadują się zarówno informacji teoretycznych związanych między innymi z prawem handlowym, jak i wytycznymi prawnymi względem kontroli finansów i rachunkowości, jak również mają okazję szlifować praktyczne umiejętności – na przykład związane z prowadzeniem dokumentów oraz dokonywaniem stosownych obliczeń. Wszystko to sprawia, że kurs kontrolera finansowego gwarantuje uzyskanie kompleksowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co niewątpliwie sprawia, że każdy uczestnik staje się bardzo wartościowym pracownikiem.