Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/148/kurs-fakturzystki-online/src-BlogTor

Wiele osób uważa, że fakturzystka to zawód wymarły bez możliwości rozwoju. Ale to nie prawda! Fakturzystki są bardzo często poszukiwane na rynku pracy, a dzięki takiemu stanowisku pracy nabierają doświadczenia w księgowości, co daje im możliwość zrobienia uprawnień na księgową i pracy na wyższym stanowisku pracy. A przy okazji można zapoznać się z działaniem działu księgowego czy pracą biura rachunkowego. Warto wiedzieć, że fakturzystka nie musi kończyć specjalnych studiów wyższych, aby mieć kwalifikacje do objęcia takiego stanowiska pracy. Wystarczy tylko kurs fakturzystki w Toruniu, aby móc dowiedzieć się na czym dokładnie polega ta praca i jak ją wykonywać.

Wbrew pozorom fakturzystka nie zajmuje się tylko wystawianiem faktur. Do jej obowiązków należy o wiele więcej zadań, które wykonane prawidłowo usprawniają pracę innych księgowych. Jednak fakturzystka oprócz zasad wypełniania dokumentów sprzedaży musi też znać przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, bo jakby nie patrzeć zajmuje się wystawianiem dokumentów sprzedaży, a czasem może nawet faktycznie pracować jako sprzedawca, który sam dla klienta wystawia np. faktury. Fakturzystki odpowiadają też za towary i rozliczanie dokumentacji. Przykładowo do każdej faktury sprzedaży trzeba jeszcze wystawić dokument potwierdzający wydanie towaru lub zrealizowanie usług, a to z kolei wprowadza zmiany w stanach magazynowych. Ponadto jeśli fakturzystka pełni też obowiązki sprzedawcy to musi przyjmować zwroty i reklamacje, a także wiedzieć jak postępować z klientem, kiedy ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, ale też wiedzieć jak taki zwrot wprowadzić do operacji gospodarczych firmy i jak go opisać. Jak widać praca fakturzystki nie polega tylko na wystawianiu cały czas jednego dokumentu, choć nazwa może na to wskazywać.

Dlatego dobrze jest zrobić kurs fakturzystki, który da nam odpowiednią wiedzę. Kursy w modelu online realizuje Krajowa Izba Księgowych, która spełnia wymagania MEN. Ponadto jednostkę tę można znaleźć w ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych. Z tego powodu można mieć pewność, że i kurs będzie na wysokim poziomie.

Po kursie w Krajowej Izbie Księgowych otrzymujemy dyplom i tytuł fakturzystki, a także zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dokumenty te wystawiane są na druku zgodnym ze wzorem MEN. Dlatego też taki dyplom będzie akceptowany w każdym zakładzie pracy, mimo że odbyliśmy tylko kurs to gwarantem zdobycia przez nas odpowiedniej wiedzy jest sam Minister Edukacji Narodowej. A to zdecydowanie jest instytucja, która ma najwyższą wagę w polskim szkolnictwie.