Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/136/kurs-analityk-finansowy-online/src-BlogRzesz

Obecnie na rynku pracy jednym z najbardziej cenionych zawodów jest analityk finansowy. Tak naprawdę taka osoba może znaleźć pracę w każdej firmie i w instytucjach państwowych. Oczywiście trzeba mieć wyższe wykształcenie z dziedziny ekonomii, finansów czy bankowości, ale specjalizację analityka finansowego można już zrobić o wiele szybciej, prościej i taniej. Żeby otrzymać dyplom i tytuł analityka finansowego wystarczy nam internetowy kurs analityk finansowy np. w Rzeszowie. Po takim kursie otrzymamy konkretną specjalizację, która otworzy nam drogę do pracy w dziale finansów w każdej firmie w Polsce czy w krajach UE.

Analityk finansowy to osobne stanowisko pracy w dużych przedsiębiorstwach. Jednak i mniejsze firmy, które nastawiają się na rozwój czy prowadzą szerokie inwestycje, albo po prostu chcą zmaksymalizować swoje zyski zamiast osiągać przeciętne kwoty także zatrudniają analityków finansowych. Oprócz tego analityk finansowy obok analityka kredytowego często też znajdzie pracę w bankach, w firmach konsultingowych czy też w biurach rachunkowych, które świadczą także usługi doradztwa.

Dzieje się tak, ponieważ analityk zajmuje się badaniem finansów w szerokim rozumieniu. Nie tylko dokonuje analizy źródeł przychodów i źródeł wydatków, ale też zajmuje się obliczaniem wskaźników ekonomicznych jak na przykład rentowność, aby wskazać kierunek rozwoju firmy i na przykład wybrać produkt, który sprzedaje się najlepiej i daje najlepsze zyski, aby go rozwijać i bardziej promować przez co firma osiągnie większe obroty. Do zadań analityka należy też prognozowanie, a więc trzeba znać nie tylko rynek finansowy, ale i najnowsze trendy w biznesie. Można więc powiedzieć, że analityk nie może mieć tylko raz wyuczonej wiedzy, ale musi przejawiać zainteresowanie tym co w świecie finansów się dzieje i choćby czytać wiadomości biznesowe. Dzięki temu będzie mógł dobrze wykonywać swoją pracę, której podstawy zdobył na kursie.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby sam kurs online wybrać roztropnie. Analityk finansowy ma bardzo odpowiedzialną pracę, więc wykształcenie powinien nabyć w renomowanej instytucji szkoleniowej jaką jest Krajowa Izba Księgowych. Nie tylko znajdziemy ją w rejestrze instytucji szkoleniowych, ale też w ewidencji szkół i placówek oświatowych, co ważniejsze spełnia też wymagania MEN, a zatem dyplom i tytuł analityka finansowego zostaną nam wydane na druku zgodnym ze wzorem MEN. Krajowa Izba Księgowych uzyskała też certyfikat ISO 9001:2009. Taki certyfikat poświadcza wysoką jakość kursów online realizowanych przez tę jednostkę. Wielką zaletą takich kursów jest też możliwość realizowania ich elastycznie, tzn. kiedy tylko mamy czas na naukę.