Kurs analityk finansowy Radom

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/136/kurs-analityk-finansowy-online/src-BlogRadom

Praca w finansach jest obecnie jedną z najlepiej płatnych. Wymaga wiedzy i poczucia odpowiedzialności, ale z pewnością jest to praca stabilna, w której można wspinać się po szczeblach kariery zawodowej. Jednak zawsze warto powiększać swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe przez pracę na różnych stanowiskach. Nie trzeba studiować kilku kierunków finansowych na uczelni wyższej, aby to zrobić. Obecnie można znaleźć szereg kursów, które uczą o finansach i dają specjalizacje, dzięki której można zmienić stanowisko pracy na lepsze.

Jednym z taki kursów jest kurs analityk finansowy, który był organizowany m.in. w Radomiu. Taki kurs nada nam kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku analityka finansowego, które jest samodzielnym stanowiskiem pracy, najczęściej w ramach działu kontrolingu. Osoba pracująca na tym stanowisku mimo, że ma powierzone samodzielne miejsce pracy to pozostaje pod nadzorem kontrolera finansowego, który jest najczęściej kierownikiem działu kontrolingu lub dyrektora finansowego, który czasem jest też głównym księgowym. Oznacza to, że taka osoba nie jest pozostawiona sama w sobie, a mimo powierzonych jej odpowiedzialnych zadań może liczyć na wsparcie osób o wyższych kwalifikacjach.

Warto wiedzieć, że dla małych firm dział kontrolingu jest działem tworzonym dodatkowo, natomiast dla spółek, które mają złożone procesy planowania oraz przekraczają określoną wielkość to utworzenie takiego działu jest obligatoryjne. Można więc powiedzieć, że analityk finansowy jest potrzebny w każdej większej spółce, a zatem miejsc pracy w tym zawodzie jest całkiem sporo.

Wybierając kurs dla analityków finansowych trzeba zwrócić uwagę nie tylko na program i cenę kursu, ale to czy jednostka organizująca kurs spełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej. Między innymi Krajowa Izba Księgowych jest wpisana na listę szkół i placówek oświatowych oraz do rejestru jednostek szkoleniowych, czym potwierdza, że ma kwalifikacje wymagane przez MEN do organizowania szkoleń. Warto też zwrócić uwagę, że są to szkolenia online, po których otrzymuje się takie same kwalifikacje jak po szkoleniach stacjonarnych, ponieważ certyfikat i zaświadczenie odbycia kursu niczym się nie różnią od wzoru MEN zapisanego w Rozporządzeniu.

Mówiąc wprost nie ma żadnej różnicy między kursem online, a kursem stacjonarnym, dlatego warto wybrać ten przez Internet, aby zrealizować go szybciej i w wybranym przez siebie czasie, a nie w z góry narzuconych datach zjazdów, jak to ma miejsce w przypadku kursów stacjonarnych. Kursy online są po prostu wygodniejsze, a ich poziom jest taki sam, dlatego tak wiele osób zapisuje się na kursy w tym modelu.