Kurs analityk finansowy Katowice

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/136/kurs-analityk-finansowy-online/src-BlogKato

Analityk finansowy jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie budżetu w placówce (firmie czy jednostce państwowo-publicznej) oraz kontrolę jego prawidłowej realizacji. Zazwyczaj analityk finansowy pracuje na samodzielnym stanowisku w ramach tak zwanego działu kontrolingu – w większości przypadków jednak osoba taka ściśle współpracuje z działem księgowości oraz finansów. Do głównych obowiązków analityka finansowego należy przede wszystkim uczestnictwo w skomplikowanym procesie przygotowywania budżetu (miesięcznego, rocznego) oraz planów finansowych wieloletnich, a także sprawdzanie poprawności realizacji wyżej wymienionych czynności. Dodatkowo analityk finansowy zajmuje się sporządzaniem odpowiednich raportów i analiz finansowych oraz prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie. Osoba zatrudniona na takim stanowisku powinna charakteryzować się wysokimi kompetencjami zawodowymi, a także określonymi predyspozycjami (np. umiejętnością zarówno pracy samodzielnej, jak i współpracy z innymi specjalistami). Aby zostać analitykiem finansowym oraz znaleźć stabilne zatrudnienie najlepiej jest posiadać certyfikat oraz tytuł analityka finansowego.

Najlepszym więc rozwiązaniem jest wybranie się na profesjonalny kurs, który przygotowuje do pełnienia tego zawodu oraz pozwala na zdobycie stosownych uprawnień oraz umiejętności zawodowych. Kurs analityk finansowy odbywa się np. w mieście Katowice, ale również na terenie innych większych polskich miast oraz mniejszych miejscowości. Do wyboru jest wiele jednostek, które odpowiadają za organizację kursów tego typu. Bardzo ciekawą alternatywą dla kursów stacjonarnych jest wysokiej jakości kurs analityka finansowego organizowany przez Krajową Izbę Księgowych. Posiada on bardzo wiele walorów oraz zalet, o których świadczą przede wszystkim liczne pozytywne opinie, recenzje, a także rekomendacje czołowych polskich specjalistów w dziedzinie księgowości oraz finansowości. Kurs realizowany przez KIK na analityka finansowego prowadzony jest poprzez nowoczesną metodą zajęć e-learnigowych, czyli zajęć internetowych.

Kurs analityka finansowego prowadzony jest zgodnie z wytycznymi MEN, a nad poprawnością przebiegu kształcenia oraz jego efektywności czuwają odpowiedni specjaliści. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie konkretnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w przyjazny dla kursanta sposób, a także zapewnienie uczestnikowi swobodnej możliwości nowoczesnego kształcenia. Podmiot organizujący kurs (KIK) po zakończeniu kursu każdemu absolwentowi gwarantuje otrzymanie stosownych dokumentów poświadczających kwalifikacje – dyplomu oraz certyfikatu analityka finansowego oraz możliwość posługiwania się tytułem zawodowym analityka finansowego.