Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/143/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-podatkowej-online/src-BlogKIK

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. W poniższym artykule przedstawimy bliżej charakterystykę zawodu specjalisty ds. rachunkowości podatkowej oraz najlepszą metodę zdobycia wymaganych kwalifikacji w tym zawodzie.

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych, tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Do jego zadań zawodowych należy m.in.: zapewnianie i kontrolowanie poprawności księgowań pod kątem podatkowym i rachunkowym; sprawowanie kontroli nad wewnętrznymi procedurami operacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z prawem raportowania podatkowego; przygotowywanie i nadzorowanie terminowych ewidencji i rozliczeń rachunkowych, w tym terminowego sporządzania deklaracji podatkowych: VAT, CIT, PIT, PFRON, podatek od nieruchomości, Intrastat itp.; uzgadnianie kont podatkowych, księgowanie na kontach VAT, przetwarzanie płatności do/od lokalnych organów podatkowych; nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, tj. faktur sprzedaży oraz ich księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

Aby móc pracować jako specjalista do spraw rachunkowości podatkowej, należy mieć dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Najlepszym rozwiązaniem zdobycia takiego dokumentu jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ jest tańszy niż kursy stacjonarne, a dodatkowo daje możliwość uzyskania dokładnie takich samych kwalifikacji, co kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.