Obecnie można zauważyć wzrost zainteresowania autami hybrydowymi i elektrycznymi, które generują mniej zanieczyszczeń, ale też są szansą na zaoszczędzenie znacznych kwot w związku z tankowaniem aut. W związku z tą tematyką i polityką mającą na celu wdrażanie kolejnych rozwiązań proekologicznych, pojawił się zamysł, aby wprowadzić podatek od aut spalinowych. Dla księgowych wdrożenie takiego zobowiązania wiązałoby się z dodatkowymi obowiązkami i koniecznością zapoznania się z procedurami rozliczania nowego obowiązku podatkowego. Kiedy podatek od aut spalinowych ma wejść w życie i czy w ogóle będzie miało to miejsce?

Podatek od aut spalinowych – co to jest?

Podatek od aut spalinowych to jeden z projektów rządowych mający na celu ograniczenie wykorzystywania mało ekologicznych pojazdów i tych, które mają już swoje lata. Taka dodatkowa opłata miałaby zachęcić właścicieli do zmiany na samochody nowszej generacji i bardziej przyjazne środowisku, które emitują mniej toksycznych związków do środowiska.

Wysokość podatku od aut spalinowych miała zależeć od kilku czynników i nie miała to być wartość jednakowa dla wszystkich posiadaczy uciążliwych dla środowiska pojazdów. Wśród aspektów branych pod uwagę przy naliczaniu tego podatku brany byłby pod uwagę m.in. wiek auta, normy emisji spalin czy pojemność skokowa danego modelu.

Podatek od aut spalinowych miał być w praktyce wprowadzony i egzekwowany w dwóch fazach. Pierwsza z nich to opłata rejestracyjna jednorazowa pobierana od właściciela auta w chwili zakupu modelu spalinowego. Druga część podatku miała być pobierana co roku od każdego posiadanego samochodu spalinowego zgodnie z naliczonymi wartościami.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ROZLICZANIA WSZELKICH PODATKÓW. WYBIERZ „KURS I STOPNIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”!

Kiedy podatek od aut spalinowych i w jakiej wysokości?

Zgodnie z projektem, podatek od aut spalinowych miał zacząć obowiązywać od pierwszego kwartału 2025 roku w przypadku opłaty pobieranej podczas zakupu auta spalinowego. Pierwszy pobór corocznego podatku od posiadanego samochodu był natomiast datowany wstępnie na drugi kwartał 2026 roku.

Zgodnie z założeniami wysokość podatku od aut spalinowych szacowana była na kwotę równą od 3 do nawet 20% wartości pojazdu.

Czy podatek od aut spalinowych wejdzie w życie?

Choć dyskusje na temat podatku od aut spalinowych są dość burzliwe zarówno wśród obywateli, jak i osób rządzących, obecnie jest już jasne stanowisko w tej sprawie. Podatek od aut spalinowych ostatecznie nie zostanie wprowadzony w życie. Aby jednak wesprzeć działania na rzecz ochrony środowiska, uruchomione zostaną specjalne dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych.

podatek od aut spalinowych

Takie zmiany stały się możliwe dzięki przyjęciu rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez Radę Ministrów, co pozwoliło na odblokowanie znacznej ilości środków finansowych. Zgodnie z wypowiedziami osób rządzących, środki, które można już zagospodarować, przeznaczone zostaną na dopłaty dla polskich rolników, szpitali powiatowych, ocieplanie budynków wielorodzinnych oraz zastąpienie podatku od aut spalinowych stosownymi dopłatami do samochodów elektrycznych.

Takie rozwiązanie z pewnością stanowi ogromną ulgę zwłaszcza dla osób, które planują zakup auta spalinowego lub też takie już posiadają. Jednocześnie o większą ilość pracy i obowiązków nie muszą też obawiać się księgowi, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami zarówno osób prywatnych, jak i firm.

Co zrobić, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach?

Należy jednak pamiętać, że każdego roku wprowadzane są różnego rodzaju zmiany w prawie podatkowym i sposobie rozliczania zobowiązań. Aby zdobyć aktualną wiedzę i umiejętności prowadzenia wszelkich rozliczeń, warto wybrać ,,Kurs I stopnia Głównego Księgowegozgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Kurs jest dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Aby zdobyć pełne kwalifikacje, należy zrealizować łącznie trzy kursy. Dzięki ukończeniu kursu I stopnia Głównego Księgowego absolwent uzyskuje kwalifikacje do zapisania się na kurs II stopnia Głównego Księgowego oraz późniejsze zdobycie kwalifikacji do zawodu Głównego Księgowego. Absolwent po ukończeniu Kursu I stopnia Głównego Księgowego oraz Kursu II stopnia Głównego Księgowego otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, oraz dokumentację zgodną z wymogami MEiN, natomiast po ukończeniu Kursu Głównego Księgowego otrzymuje ponadto dyplom wraz z nadanym tytułem zawodowym Głównego Księgowego.

Tytuł jest zgodny z kodem zawodu: 121101. Wskazany kod zawodu został ujęty w klasyfikacji zawodów wprowadzonej przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dzięki otrzymanej akredytacji uczelni wyższej istnieje również możliwość uzyskania dodatkowej dokumentacji wydawanej przez uczelnię w postaci dyplomu w skórzanej oprawie i świadectwa ukończenia kursu. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.