Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogKrak

Kontroling to jeden z najnowszych działów organizowanych w przedsiębiorstwach. Wcześniej pojedyncze działy miały swoich kierowników, którym powierzane były funkcje nadzorcze oraz kontrola nad działaniami podejmowanymi przez cały zespół. Obecnie to działy kontrolingu przejmują takie funkcje. Ale też mają wiele nowych zadań, o których jeszcze 10 lat temu firmy nawet nie słyszały. Dział kontrolingu nie tylko sprawdza czy cała firma pracuje prawidłowo, ale też ma na celu wprowadzanie rozwiązań i usprawnień, które spowodują, że przedsiębiorstwo będzie prężniej działać. Bardzo często specjalista do spraw kontrolingu odpowiedzialny jest też za działania i decyzje strategiczne. Dlatego bez wątpienia jest to bardzo przydatny dział, zwłaszcza w dużych firmach jakie swoje siedziby mają w Krakowie, Warszawie czy w Trójmieście. Szczególnie tam chętnie zatrudniani są specjaliści do spraw kontrolingu. Ale jak zostać specjalistą w tej dziedzinie i mieć szansę na zatrudnienie?

Najszybszą i najlepszą metodą jest kurs specjalista ds. kontrolingu w Krakowie czy też w innym mieście, gdzie mieszkamy. Dlaczego akurat kurs ma nam pomóc? Obecnie prowadzone kursy dla specjalistów są bardzo rzetelnie przygotowywane i sprawdzane pod kątem merytorycznym między innymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Ważne przy szukaniu kursów dla siebie jest zwrócenie uwagi, czy placówka, która je organizuje działa jako placówka oświatowa wpisana na listę, a co za tym idzie czy spełnia wymagania stawiane przez MEN. Tylko takie kursy będą wartościowe pod kątem nabycia nowej wiedzy, ale też dla potencjalnych pracodawców, ponieważ każdy kursant po zaliczeniu nauki dostaje uprawniające do wykonywania zawodu dokumenty. Jedynie gdy są to dokumenty wydane na druku MEN taki pracodawca zaakceptuje nasze nowo nabyte zdolności i nasz nowy zawód, ponieważ może ufać, że skoro kurs był sprawdzony przez MEN to naprawdę kandydat do pracy się na nim wiele nauczył i będzie mógł dobrze wykonywać swoją pracę.

Gdzie znajdziemy kurs na specjalistę w zakresie kontrolingu? W Krajowej Izbie Księgowych. Placówka ta spełnia wymagania MEN oraz jest wpisana jako placówka oświatowa. Jej rzetelność i wysoką jakość usług może potwierdzić też otrzymany certyfikat ISO9001:2009. Warto wiedzieć, że można tutaj uczyć się na kursie online to jest idealną opcją dla osób, które aktywnie pracują zawodowo i chcą zdobyć nowe umiejętności, ale niekoniecznie mają na to czas lub też nie chcą poświęcać na naukę wolnych weekendów. Na takim kursie można zdobyć tę samą wiedzę, co na kursie stacjonarnym, a nadzoruje to MEN. Dlatego też warto wybrać kurs online i w wygodny sposób nabyć nowe kwalifikacje zawodowe.