Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogToruń

Doradca podatkowy to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów. Jednak, aby go zdobyć trzeba najpierw zdać państwowy egzamin. Zarówno pisemny jak i ustny. Wiele osób mimo, że ma odpowiednie przygotowanie do egzaminu może się samym faktem, że jest to egzamin państwowy tak bardzo stresować, że przez to egzamin obleje. Dlatego też powstały specjalne kursy, które pomagają usystematyzować wiedzę, nauczyć nowych zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie czy nawet podnieść poziom wiedzy ogólnie z zakresu podatków. Warto zapisać się na kurs na kandydatów na doradców podatkowych w Toruniu lub w innym mieście, jeśli chcemy zdawać taki egzamin i potrzebujemy się do niego rzetelnie nauczyć.

Jednak, aby mieć pewność, że dobrze się przygotujemy na kursie do egzaminu trzeba sprawdzić czy sama szkoła, do której chcemy się zapisać ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich kursów oraz czy spełnia wymagania MEN. Co jest ważne? Istotne jest to, czy jednostka ma wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych, a także do rejestru instytucji szkoleniowych. Tylko wtedy mamy pewność, że spełnia ona wymogi MEN. Jedną z placówek, które wszystkie powyższe wymogi spełnia jest Krajowa Izba Księgowych, a dodatkowo jakość jej kursów potwierdza uzyskany certyfikat ISO. Warto też mieć na uwadze, że Krajowa Izba Księgowych organizuje kursy online, które są o wiele lepszą opcją, gdy potrzebujemy kursu z elastycznym grafikiem. Tutaj sami wybieramy ile czasu dziennie czy tygodniowo będziemy się uczyć i możemy powtarzać materiał z jednego działu wiele razy, aby mieć pewność, że go dobrze opanowaliśmy.

Czego konkretnie nauczymy się na kursie w KIK dla kandydatów na doradców podatkowych? Będziemy mogli przypomnieć sobie źródła i wykładnie prawa, a także procesy analizy podatkowej i samą rachunkowość w tym ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bardzo dużo materiału poświęcono materialnemu prawu podatkowemu, ponieważ jako doradca podatkowy nad tym tematem z pewnością spędzisz dużo czasu w przyszłej pracy. Ważne są także zagadnienia z postępowania przed organami administracji publicznej, czy nawet sądami i wiedza jak wygląda postępowanie egzekucyjne w administracji. Dodatkowo będzie można przypomnieć sobie inne rodzaje prawa potrzebne w pracy doradcy podatkowego czy nawet zapoznać się z etyką zawodową.

Ucząc się tych i innych zagadnień podczas kursu można mieć pewność, że nasza wiedza będzie całkowita, a egzamin będzie tylko formalnością. Jednak korzystając z kursu warto przyłożyć się do nauki, ponieważ ta wiedza potrzebna będzie nie tylko na egzaminie, ale też później w pracy jako doradcy zawodowego.