Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogKato

Doradca podatkowy to bardzo popularny w ostatnim czasie zawód. Świadczy o tym przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie tym obszarem, a także mnogość pracy jaką zazwyczaj posiada każdy doradca podatkowy. Ustawa na temat tego zawodu określa fakt, że doradca podatkowy jest tak zwaną osobą zaufania społecznego. Jest to więc funkcja bardzo odpowiedzialna i wymagająca, dlatego też aby zostać doradcą podatkowym należy ukończyć odpowiedni kurs, a następnie przystąpić i z pozytywnym wynikiem zaliczyć egzamin państwowy. Doradca podatkowy zajmuje się przede wszystkim udzielaniem porad, opinii i wyjaśnień względem obowiązków finansowych dla podatników lub płatników, a także bardzo często w skład obowiązków wchodzi również prowadzenie ksiąg podatkowych lub innych ewidencji. Kurs na kandydatów na doradców podatkowych odbywa się na przykład w Katowicach.

Jest też możliwość odbycia zajęć e-learningowych, czyli zajęć online za pomocą wygodnej platformy internetowej – kurs tego typu organizowany jest między innymi przez Krajową Izbę Księgowych oraz posiada bardzo duże referencje ze strony osób, które już ukończyły ten rodzaj kursu. Po zakończeniu szkolenia dla kandydatów na doradców podatkowych, Krajowa Izba Księgowych wydaje kursantowi certyfikat ukończenia kursu na kandydata na doradcę podatkowego. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Kurs oferuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne – prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego też w doskonały sposób przygotowuje do egzaminu. Kurs pozwala usystematyzować wiedzę oraz bez trudu znaleźć odpowiedź na wszystkie zagadnienia poruszane na końcowym egzaminie kwalifikacyjnym. Podczas kursu każdy kandydat na doradcę podatkowego zapoznaje się przede wszystkim ze specyfiką pracy w tym zawodzie, a także czekającymi w tej pracy trudnościami oraz wymaganiami.

Największy nacisk kładzie się oczywiście przede wszystkim na zapoznanie się kursantom z prawem podatkowym – jest to bardzo ważny aspekt pracy i znajomość norm prawnych oraz ustaw należy bezsprzecznie do najważniejszych umiejętności każdego doradcy. Kurs dla kandydatów na doradcę podatkowego organizowany przez Krajową Izbę Księgowych jest skierowany dla wszystkich tych osób, które pragną rozpocząć swoją karierę w tym zawodzie. Przede wszystkim warto, aby skorzystały z niego osoby z wykształceniem min. średnim oraz posiadające już doświadczenie zawodowe. Brak znajomości zagadnień z zakresu prawa podatkowego nie jest jednak utrudnieniem, ponieważ kurs dla kandydatów na doradców podatkowych kompleksowo przygotowuje do egzaminu oraz pełnienia tej funkcji.