Kurs fakturzystki Katowice

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/148/kurs-fakturzystki-online/src-BlogKato

Fakturzystka, a w przypadku mężczyzn fakturzysta jest osobą, która pracuje w księgowości oraz jak sama nazwa wskazuje odpowiada za zarządzanie fakturami. Osoba zatrudniona na takim stanowisku wystawia faktury, w razie potrzeby koryguje je, a także wprowadza do odpowiedniego systemu. W zakres obowiązków fakturzystki wchodzi również prowadzenie stosownej dokumentacji a także przygotowywanie okresowych raportów oraz sprawozdanie ze swojej pracy. Zazwyczaj fakturzystka sprawuje również nadzór nad dostawami do firmy czy przedsiębiorstwa (zarówno planowanie, jak również ich realizacja) a także rozlicza dokumenty związane z tym zakresem prowadzenie działalności. Każda osoba która chce pracować na takim stanowisku powinna posiadać określone kompetencje oraz umiejętności. Jednym ze sposobów na Ich uzyskanie jest uczestnictwo w kursie zawodowym. Wśród jednostek, które organizują takie kursy znajduje się między innymi Krajowa Izba księgowych.

Każda osoba, która ukończyła kurs fakturzystki otrzymuje stosowne zaświadczenie jest to między innymi dyplom i tytuł fakturzystki oraz certyfikat zawodowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kurs jest bowiem prowadzone zgodnie z jego wytycznymi, a każdy absolwent kursu po zakończeniu szkolenia posiada szereg niezbędnych kompetencji zawodowych oraz umiejętności praktycznych. Kurs fakturzystki odbywa się m.in. w Katowice, jak również na terenie innych polskich miast. Bardzo ważną cechą kursu organizowanego przez Krajową Izbę Księgowych jest połączenie zarówno treści teoretycznych, jak również kwestii praktycznych. Mowa tutaj o korzystaniu w swojej pracy przez fakturzystkę z profesjonalnych programów elektronicznych i informatycznych, które nie tylko ułatwiają pracę, ale przede wszystkim pozwalają popełniać znacznie mniej błędów niż miało to miejsce w standardowych formach pracy. Dzięki temu praca fakturzystki jest o wiele bardziej dokładna oraz obarczona mniejszym ryzykiem poważnych błędów, co przekłada się jednoznacznie na większą efektywność pracy, a także wysoką wydajność osoby zatrudnionej na tym stanowisku i mniejszą podatność na stres i wypalenie zawodowe. Połączenie w kursie z zagadnień czysto teoretycznych oraz szlifowanie umiejętności praktycznych pozwala na zdobycie wysokiej jakości kompleksowej wiedzy oraz przygotowanie każdej osoby do pełnienia funkcji fakturzystki nawet bez stosownego doświadczenia zawodowego oraz bez względu na dotychczasową pracę oraz obowiązki. Materiały na kursie fakturzystki realizowanym przez KIK przygotowane są przez czołowych specjalistów z zakresu księgowości, a treści prezentowane w trakcie zajęć usystematyzowany jest pod kątem tematycznym oraz według zakresu trudności omawianych aspektów.