Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/148/kurs-fakturzystki-online/src-BlogGdynia

Aby firma czy przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować niezbędne jest dopilnowanie wielu aspektów jego działalności oraz spełnienia wymogów i wytycznych prawa. Wymaga to niewątpliwie ścisłej współpracy ze strony wielu sektorów oraz pracowników – firmę można porównać do specjalistycznej maszyny, która ma szansę działać prawidłowo wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie elementy i podzespoły pracują prawidłowo oraz są do siebie odpowiednio dopasowane. Wśród pracowników, którzy odgrywają niewątpliwie bardzo dużą rolę w firmie należy między innym stanowisko fakturzystki (lub fakturzysty, jeśli czynnością tą zajmuje się mężczyzna), czyli osoby odpowiedzialnej za prawidłowy obieg faktur i rozliczeń w firmie.

Fakturzystka lub fakturzysta w swojej pracy zajmuje się między innymi wystawianiem faktur, a także ich ewentualną korekcją oraz wprowadzaniem danych do systemu. Praca ta jest typowo biurowa oraz związana z obsługą programów informatycznych używanych w danej firmie do fakturowania. Profil obowiązków osoby zatrudnionej na takim stanowisku może się nieznacznie różnić w zależności od miejsca, w którym się pracuje – czasami do obowiązków należy na przykład dodatkowo planowanie dostaw czy utrzymywanie kontaktu z klientami i kontrahentami przedsiębiorstwa.

Aby móc pracować na stanowisku fakturzystki lub fakturzysty niezbędne jest posiadanie kwalifikacji zawodowych – zazwyczaj wśród wymagań firm znajduje się wykształcenie minimum średnie oraz oczywiście wiedza z zakresu finansów oraz rachunkowości. Atutem przy ubieganiu się na takie stanowisko są specjalistyczne kursy zawodowe, które pozwalają uzyskać określone kompetencje i umiejętności. Na takie szkolenie można zapisać się w większości polskich miast i miasteczek – na przykład w Gdyni.

Bardzo ciekawą alternatywę dla kursów stacjonarnych przygotowała Krajowa Izba Księgowych (oficjalnie wpisana na listę ośrodków szkoleniowych i do ewidencji szkół) – jest to kurs fakturzystki w postaci zdalnej skierowany do wszystkich osób zainteresowanych dodatkową formą kształcenia i chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs fakturzystki realizowany przez KIK obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Za wysoką jakość kształcenia odpowiada sztab profesjonalistów zajmujących się przygotowaniem treści kursu. O efektywności kształcenia świadczy również certyfikat ISO, który posiadają kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych oraz rekomendacja MEN (kursy organizowane są zgodnie z wytycznymi tej nadrzędnej instytucji). Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje stosowną dokumentację, która jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz wiedzy – m.in. dyplom oraz certyfikat.