Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/132/kurs-specjalista-ds-kadr/src-BlogZar

Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i w przeciwieństwie do księgowości, w tym zawodzie występuje dość częsty kontakt z drugim człowiekiem, dlatego ważną cechą kandydata na to stanowisko jest komunikatywność i przyjemna aparycja. Wszystkie ważne informacje dotyczące zawodu specjalisty ds. kadr przedstawimy w poniższym artykule.

Jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia to zarobki w tym zawodzie mieszczą się w granicy od 3 500 zł brutto do 5 850 zł brutto.

Należy jednak zaznaczyć, że aby móc pracować jako specjalista do spraw kadr, należy zrobić kurs potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a najlepszym takim rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ jest tańszy niż kursy stacjonarne, a dodatkowo daje możliwość uzyskania dokładnie takich samych kwalifikacji, co kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. kadr, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.