Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Dotacje dla firm

Każdy pracodawca posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla siebie lub dla swoich pracowników na kursy organizowane przez Krajową Izbę Księgowych. Wartość dofinansowania najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 12000 zł, dzięki czemu pracownik ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Krajowa Izba Księgowych od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami oraz firmami w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Wszelkie formalności są uzgadniane pomiędzy instytucją finansującą, a Krajową Izbą Księgowych. Kursant dzięki temu może skupić się wyłącznie na realizowaniu kursów objętych dofinansowaniem. Korzystając z doświadczenia, specjaliści Krajowej Izby Księgowych przeprowadzą pracodawcę oraz jego firmę przez proces uzyskania dofinansowania oraz pomogą dobrać odpowiedni pakiet szkoleń.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza:


Dane firmy

E-mail

Numer telefonu osoby zgłaszającej

Stanowisko osoby zgłaszającej



Urząd Pracy, pod który podlega firma

Ilość pracowników zgłaszanych na szkolenia

Nazwa kursu:


Czy pracodawca korzystał wcześniej z KFS?



Rodzaj umów z pracownikami zgłaszanymi na szkolenie




Województwo