Miesięczne Archiwum: Marzec 2018

Kurs samodzielnego księgowego Kraków

Samodzielny księgowy to bardzo odpowiedzialny zawód, ponieważ pracownik ten zajmuje się kompleksową obsługą jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków...

Jakie są zarobki kierownika biura rachunkowego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Kierownik biura rachunkowego zarządza i koordynuje pracę biura rachunkowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię biura rachunkowego; odpowiada za kontakty...

Jakie są zarobki specjalisty ds. rachunkowości zarządczej?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej gromadzi, przetwarza, analizuje i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe dotyczące przedsiębiorstwa. Zawód ten jest bardzo odpowiedzialny i wymaga od kandydata umiejętności...

Jakie są zarobki specjalisty ds. rachunkowości podatkowej?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków, zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych, tworzy procedury ewidencji i...

Jakie są zarobki specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, wymagających umiejętności analitycznego myślenia i dużej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to...

Ile zarabia specjalista ds. kontrolingu?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw kontrolingu uczestniczy w przygotowywaniu budżetów, planów i prognoz finansowych, kontroluje ich realizację, sporządza raporty i analizy finansowe oraz ekonomiczne, inicjuje działania naprawcze w...

Ile zarabia specjalista ds. kadr?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i w przeciwieństwie do księgowości, w tym zawodzie występuje dość...

Ile zarabia samodzielny księgowy?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Samodzielny księgowy to bardzo odpowiedzialny zawód, ponieważ pracownik ten zajmuje się kompleksową obsługą jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe,...

Ile zarabia specjalista ds. wynagrodzeń?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw wynagrodzeń, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym...

Ile zarabia specjalista ds. płac?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Specjalista do spraw płac  jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym...

Najpopularniejsze wpisy